Parlementaire vraag in plenaire over het Mensenrechteninstituut

op 09 maart 2017 Vragenuurtje plenaire
De werkzaamheden rond het mensenrechtenmechanisme staan onder het co-voorzitterschap van Justitie en Gelijke Kansen. In 2015 zijn er reeds constructieve consultaties geweest met het middenveld en andere federale betrokken departementen.

Pénurie des magistrats pour les affaires pénales financières

op 23 februari 2017 Vragenuurtje plenaire
Je suis conscient de la nécessité d’allouer des moyens suffisants pour lutter contre la criminalité financière et fiscale, et m’y suis d’ailleurs fermement engagé. Ainsi, les moyens de la Justice ont été renforcés en juillet de l’an dernier par le dégagement d’un budget de 2,755 millions d’euros pour la lutte contre le fraude fiscale.

Actualiteitsvragen plenaire - verkeersdelicten

op 16 februari 2017 Vragenuurtje plenaire
M.b.t. het ongeval van gisteren in Sint-Katelijne-Waver waarbij twee jonge mensen het leven lieten en drie anderen zwaar gewond werden, heb ik contact opgenomen met de Procureur van Mechelen.

Parlementaire vraag - Bevriezing van fondsen van Oussama Atar

op 10 november 2016 Vragenuurtje plenaire
Ik heb inderdaad, samen met de minister van Financiën, in 2015 beslist om eindelijk gebruik te maken van dit belangrijk instrument in de strijd tegen terrorisme, dat ons al sinds 2006 ter beschikking stond. Op deze manier heeft de regering ook concreet opvolging gegeven aan een aanbeveling van de GAFI (Groupe d’Action Financière).

Parlementaire vraag over de geluidsinstallatie in gerechtsgebouw Dendermonde

op 26 oktober 2016 Commissie Justitie
Inzake de geluidsinstallatie werden eerder nooit klachten gemeld. We hebben dit ook via de pers moeteen vernemen. Diezelfde dag is er vanuit de rechtbank de vraag gestuurd om dit probleem te verhelpen. De bevoegde facility manager van mijn administratie is dan ter plaatse gegaan om dit probleem te onderzoeken.

Werking familierechtbank

op 26 oktober 2016 Commissie Justitie
Sinds mijn antwoord op uw vorige vraag kan ik u melden dat de werkgroep die werd opgericht en samengesteld is uit verschillende actoren uit de praktijk (vertegenwoordigers van de verschillende ordes van advocaten, kinderrechtencommissaris, de “délégué aux droits de l’enfant”, de Hoge Raad voor Justitie en leden van mijn administratie) reeds viermaal is samengekomen. Sinds september van dit jaar zijn ook de steundienst van de zetel, de magistraten van de zetel en de griffiers betrokken bij de werkzaamheden. Ik kan u de volgende stand van zaken meedelen.

Parlementaire vraag in Commissie Justitie over de verruimde minnelijke schikking

op 19 oktober 2016 Commissie Justitie
Mijn diensten hebben het arrest van het Grondwettelijk Hof van 2 juni 2016 met aandacht bestudeerd en hebben reeds een ontwerp van wetswijziging klaar om artikel 216bis van het wetboek van Strafvordering te herstellen. Het blijft mijn bedoeling, zoals reeds voor het zomerreces afgesproken binnen de regering, om deze wetswijziging bij wijze van amendement op de vierde potpourriwet in te leiden, samen met de teksten van de verruimde toepassing van de bemiddeling in strafzaken.

Parlementaire vraag over de vernielingen door de syndicale organisaties v/h gevangenispersoneel

op 19 oktober 2016 Commissie Justitie
Zoals ik reeds in juni heb gezegd, werd het parket van de Procureur des Konings te Brussel in kennis gesteld van de feiten die zich in het gebouw van de FOD Justitie hebben afgespeeld. Het onderzoek loopt en ik wacht op informatie over het gevolg dat het openbaar ministerie hieraan zal geven. Het lijkt erop dat bepaalde daders werden geïdentificeerd aan de hand van beelden die wij hebben bezorgd en reeds werden verhoord door de gerechtelijke politie. Deze week werd mij door de politie bevestigd dat het dossier bijna rond is en dat het parket vermoedelijk nog dit jaar de verdachten in het kader van de versnelde procedure zou dagvaarden.

Antwoord op vraag over nota van de Staatsveiligheid

op 28 september 2016 Parlementaire Vragen
De Veiligheid van de Staat heeft op vrijdag 23 september een nota met informatie over het bedrijf State Grid en zijn eventuele participatie in Eandis geadresseerd aan 7 bestemmelingen. De nota werd nog dezelfde dag gedragen naar het adres van de Eerste minister, de federale ministers van Energie, Binnenlandse Zaken en Justitie. Bij de Vlaamse ministers van Energie en Binnenlands Bestuur gebeurde het dragen op maandag en naar VVSG werd de brief per post verstuurd, eveneens op vrijdag. De Veiligheid van de Staat laat weten dat puur praktische redenen aan de oorsprong liggen van het verschillende tijdstip van aflevering.

Vraag van Sonja Becq in plenaire over hulp aan slachtoffers aanslagen 22 maart

op 22 september 2016 Parlementaire Vragen
Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 heeft de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders op aansturen van de Premier en de minister van Justitie, in nauwe samenwerking met de Ministers van Defensie en Sociale zaken een uniek loket opgericht voor de slachtoffers van terroristische daden. Dat loket is gemakkelijk bereikbaar op een uniek telefoonnummer en een uniek mailadres dat via de pers werd verspreid.

Parlementaire vraag over terrorismebestrijding

op 08 augustus 2016 Parlementaire Vragen
Op een vraag omtrent terrorismebestrijding in het parlement gaf ik enkele cijfergegevens rond terrorismedossiers.

Parlementaire vragen in de Commissie Justitie

op 13 juli 2016 Parlementaire Vragen
Naar wekelijkse gewoonte beantwoordde de minister van Justitie diverse parlementaire vragen in de commissie Justitie, ditmaal onder meer over het vrij verkeer van bewijs in de Europese Unie en over slachtoffers van terrorisme in het buitenland.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...