Beleidsverklaring

Beleidsverklaringen

Justitie staat voor enorme uitdagingen. Deze uitdagingen houden onder meer verband met de hervorming van de rechterlijke organisatie, de informatisering van Justitie, de aanpassing en modernisering van belangrijke wetgeving in het licht van maatschappelijke veranderingen, en de strijd tegen radicalisme en terrorisme. Daarbij komt de budgettaire context die van alle departementen bijkomende besparingen veronderstelt.

Om Justitie duurzaam te moderniseren en een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke Justitie te waarborgen met minder middelen, zijn fundamentele hervormingen noodzakelijk. Het zal zaak zijn om de werking van Justitie te verbeteren en de procedureregels efficiënter te maken, zonder kwaliteit te verliezen. Deze ambitieuze hervormingsagenda zal voortbouwen op eerdere hervormingen die de komende jaren hun volledig beslag zullen kennen.

Beleidsverklaringen van deze legislatuur: