Minimale dienstverlening in gevangenissen

Gevangeniswezen

De commissie justitie keurde het wetsontwerp in eerste lezing goed dat het personeel en de gedetineerden beter zal beschermen. Dit wetsontwerp zal een minimale dienstverlening invoeren, het personeel een betere bescherming bieden en een penitentiaire beleidsraad invoeren.

(Lees verder)

Strijd tegen radicalisering in de gevangenissen

Gevangeniswezen

Sinds de aanslagen van het afgelopen jaar is het onderwerp radicalisering actueler dan ooit. De aanpak van radicalisering en rekrutering door geradicaliseerde gedetineerden binnen de gevangenissen is dan ook een absolute prioriteit aangezien gevangenissen een potentiële voedingsbodem vormen.

(Lees verder)

Prioriteiten

Gevangeniswezen

Het gevangeniswezen staat voor grote uitdagingen. Overbevolking, radicalisering in de gevangenissen, de zorg voor geïnterneerden,… Met een nieuw masterplan en diverse maatregelen kunnen we een humaan detentiebeleid voeren met oog voor de gedetineerden en geïnterneerden, en aandacht voor hun voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij.

(Lees verder)

Masterplan III

Persbericht 13 mei 2016 Gevangeniswezen

Met het Masterplan Gevangenissen III, waarvoor een principieel akkoord is met de kern, stellen we een totaalvisie op het Belgisch gevangeniswezen voorop, na de eerdere Masterplannen van de vorige regeringen. We hebben daarbij aandacht voor de renovatie van bestaande gevangenissen, de oprichting van nieuwe gevangenissen, de sluiting van bestaande gevangenissen en de uitwerking van een kleinschaliger en humaner detentiebeleid. Internationale en nationale waarnemers hebben België jarenlang op de vingers getikt voor een inhumaan detentiebeleid. Dit pakken we nu aan.

(Lees verder)