Automatische uitwisseling bankgegevens

le jeudi 11 avril 2013 17:00 Communiqués de presse

Aan de vooravond van de Raad van de Europese Ministers van Financiën (Ecofin) vraagt België om belastingontduiking en fiscale transparantie op de agenda te zetten. Minister van Financiën Koen Geens en staatsecretaris John Crombez zijn gewonnen voor de toetreding tot een veralgemeend systeem van automatische uitwisseling van bankgegevens.

In de nasleep van de zogenaamde Offshore Leaks hebben verschillende lidstaten positieve verklaringen afgelegd om fiscale misbruiken tegen te gaan. Vooral de verklaring van de vijf grootste Europese landen om over te stappen in een multilateraal systeem van automatische uitwisseling van bankgegevens verdient alle steun. Die vijf landen - Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – werken aan een proefproject dat een nieuwe internationale standaard zet om fiscale fraude in te dijken. Het systeem is gebaseerd op de Amerikaanse FATCA-wet, de Foreign Account Tax Compliance Act, die buitenlandse banken verplicht om rekeningen van Amerikaanse burgers aan te geven bij de Amerikaanse belastingadministratie. Banken die weigeren riskeren enorme boetes. Het moet de bedoeling zijn om een gelijkaardige Europese-regeling op termijn tussen alle EU-lidstaten te laten gelden, om naar een multilateraal systeem te evolueren. Geens en Crombez zijn bereid in te gaan op de uitnodiging van de 5 landen om mee te stappen in het proefproject.

De Ecofin-Raad vindt vrijdag en zaterdag plaats in Dublin, maar in de komende weken moeten deze punten ook hoog op de  agenda van de Europese Raad en de G20 worden geplaatst. Geens en Crombez denken daarbij, in brede zin, aan het verder afbouwen van het bankgeheim tussen lidstaten, een zo volledig mogelijk systeem van automatisering van de uitwisseling van bankgegevens en verhoging van de fiscale transparantie.

Het is ook goed om vast te stellen dat de mededeling van de Europese Commissie van 6 december 2012 nu bovenaan de agenda komt. Deze mededeling, waarin de Commissie aangeeft hoe ze de strijd tegen belastingfraude en –ontduiking wil versterken, bevat 34 actiepunten. Geens en Crombez verwijzen in het bijzonder naar de aanpak van agressieve fiscale planning. In dat luik vraagt de commissie terecht ook naar een gemeenschappelijke algemene antimisbruikbepaling. Een dergelijke bepaling is door België verleden jaar al ingevoerd.

In  dat verband heeft België op de laatste Taks Policy Group met Eurocommissaris Semeta, zijn volle steun toegezegd aan het BEPS-programma (Base erosion and profit shifting) dat wordt getrokken door de OESO. Daarin willen we de klemtoon vooral leggen op de aanpak van hybride systemen en constructies, dubbele niet-belasting en transfer pricing.

Op Europees niveau is het noodzakelijk om de coördinatie te verhogen bij het nemen van deze maatregelen. België zal aandringen dat deze bijkomende internationale maatregelen in de komende weken steeds hoog op de agenda worden gezet en dat concrete beslissingen worden genomen.