De 'nieuwe Napoleon' botst op zijn grenzen

op 20 april 2019 De Standaard
Je kunt Koen Geens bezwaarlijk verwijten dat hij geen visie heeft: al in maart 2015, amper zes maanden na de start van de regering, stelde hij zijn lijvige Justitieplan voor met alle hervormingen die hij in vijf jaar tijd wilde verwezenlijken. 'Een man met een plan', werd hij genoemd. Niemand betwistte dat Vrouwe Justitia een facelift nodig had, maar menig minister had er zijn/haar tanden op stuk gebeten. De mislukte informatisering is tekenend voor de staat van het gerechtelijk apparaat. In tegenstelling tot zijn voorgangster, Annemie Turtelboom (Open VLD), wilde Geens loyaal meedoen aan de besparingsronde van de regering. In een structureel ondergefinancierd en jarenlang verwaarloosd departement betaal je zoiets cash. Het leverde de CD&V'er aanhoudend kritiek op van de magistratuur, zeker in Franstalig België.

Koen Geens, Minister van Justitie: 68/100

op 20 april 2019 Het Nieuwsblad
Justitie de 21ste eeuw binnenloodsen, daar is Koen Geens niet helemaal in geslaagd. De decennialange onderinvestering is nog altijd zichtbaar. Te veel bouwvallige gerechtsgebouwen, gebrekkige informatisering en een tekort aan personeel blijven het departement parten spelen. Maar vriend en vijand zijn het wel eens dat Geens de tanker van richting heeft doen veranderen, iets waar veel voorgangers niet in slaagden.

Gerechtstolken en -experten voortaan sneller uitbetaald

op 20 april 2019 Het Nieuwsblad
Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsexperten zullen vanaf nu sneller betaald worden voor hun diensten. Er komen dertien gerechtskostenbureaus - één per arrondissement - die zullen dienen als centraal aanspreekpunt voor de uitbetaling, waardoor de gemiddelde betalingstermijn daalt van 154 naar minder dan 60 dagen. Het wetsontwerp werd halverwege maart goedgekeurd in het parlement en verschijnt vrijdag (gisteren, nvdr.) in het Staatsblad, meldt ¬minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Gerechtsexperten krijgen sneller hun geld

op 19 april 2019 Persberichten
Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd en verschijnt vandaag in het Staatsblad.

Gerechtstolken worden sneller betaald

op 19 april 2019 Het Laatste Nieuws
Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen worden binnenkort veel sneller betaald voor hun diensten. Ze krijgen ook één centraal aanspreekpunt.

Revolutie bij Justitie: ‘Elke straf zal worden uitgevoerd’

op 18 april 2019 De Standaard
Het parlement roept op het nippertje straffeloosheid een halt toe. Vanaf volgend jaar leiden ook de kortste veroordelingen tot een straf, en worden gevangenisstraffen van minder dan drie jaar niet langer automatisch omgezet in elektronisch toezicht.

‘Buitenlanders hebben geen vrij spel meer bij overnames in België’

op 18 april 2019 Trends
Vanaf volgende maand hoeven ondernemers een vennootschap niet meer in rigide juridische structuren te proppen. De nieuwe vennootschapswet bevordert structuren op maat. Aandelen met meervoudig stemrecht, verankerde bestuursmandaten en bedrijven zonder kapitaal? Minister van Justitie Koen Geens verdedigt ze met verve.

Iedereen naar de cel: kan dat wel?

op 18 april 2019 Het Laatste Nieuws
Criminelen die de veroordelingen opstapelen en nooit een dag in de cel doorbrengen: het is dé frustratie van politie, rechters en slachtoffers. Met een historische wetswijziging wil het parlement dat nu een halt toeroepen: ook straffen tot 3 jaar zullen voortaan altijd in de gevangenis starten en alleen een rechter kan nog een enkelband toekennen. Maar kán dit wel, met gevangenissen die nu al uit hun voegen barsten?

Van de rechter horen dat je naar de cel moet maar tóch automatisch een enkelband krijgen? Binnenkort verleden tijd

op 18 april 2019 VRT
Wie een celstraf tot 3 jaar krijgt zal vanaf eind volgend jaar niet meer automatisch een enkelband krijgen, om de straf thuis uit te zitten. De commissie Justitie heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. De nieuwe regeling gaat in op 1 oktober 2020.

Gevangenisstraf tot 3 jaar? Niet langer automatisch een enkelband

op 18 april 2019 Persbericht
Gisteren keurde de allerlaatste Commissie Justitie van deze legislatuur een wetsvoorstel goed waarbij de uitvoering van gevangenisstraffen voor veroordeelden met een geheel van straffen tot 3 jaar ook onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht zal vallen. Net zoals dit het geval is voor de veroordeelden met straffen boven de 3 jaar. Voorheen viel dat onder de bevoegdheid van de uitvoerende macht namelijk het gevangeniswezen en werd dit met omzendbrieven geregeld.

Koen Geens houdt personeelskader Justitie op peil

op 12 april 2019 Persberichten
De Minister heeft steeds geprobeerd om het budget op peil te houden en zelfs te laten stijgen ondanks de besparingen. De middelen werden slim ingezet en verdeeld in functie van de reële noden van de rechtbanken. Om meer kandidaten aan te trekken, werd de gerechtelijke stage hervormd. Een extra examen beroepsbekwaamheid werd in 2018 georganiseerd door de Hoge Raad voor het aantrekken van Franstalige kandidaten, omdat daar de tekorten het grootst zijn. In 2019 heeft de Minister de Hoge Raad opnieuw gevraagd om extra examens te houden voor zowel Franstalige als Nederlandstalige kandidaten. Onder meer via digitaliseringsprojecten wordt er steeds naar gestreefd de werklast te verlagen.

‘Meester Chatbot’ helpt u online

op 12 april 2019 Krant van West-Vlaanderen
De balie van West-Vlaanderen pakt uit met een primeur. Op de website kan je vanaf nu in gesprek gaan met een ‘chatbot’, een geautomatiseerde gesprekspartner is dat, die u helpt om de juiste advocaat te vinden.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...