Gokreclame aan banden gelegd

op 21 oktober 2016 Het Nieuwsblad
De goksector in ons land haalde vorig jaar een omzet van bijna 800 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel als in 2011. Tegelijk nemen de problemen toe: volgens Kamerlid Els Vanhoof (CD&V) werden vorig jaar 309.055 spelers uitgesloten. Een kwart van hen zijn mensen die om beroepsredenen niet mogen gokken, zoals politiepersoneel en rechters. De rest zijn 'probleemspelers'. Ter vergelijking: in 2012 waren het er nog maar 134.761. Vooral het internetgokken, onder meer op sportwedstrijden, verklaart volgens Vanhoof de stijging.

Parlementaire vraag in Commissie Justitie over de verruimde minnelijke schikking

op 19 oktober 2016 Commissie Justitie
Mijn diensten hebben het arrest van het Grondwettelijk Hof van 2 juni 2016 met aandacht bestudeerd en hebben reeds een ontwerp van wetswijziging klaar om artikel 216bis van het wetboek van Strafvordering te herstellen. Het blijft mijn bedoeling, zoals reeds voor het zomerreces afgesproken binnen de regering, om deze wetswijziging bij wijze van amendement op de vierde potpourriwet in te leiden, samen met de teksten van de verruimde toepassing van de bemiddeling in strafzaken.

Parlementaire vraag over de vernielingen door de syndicale organisaties v/h gevangenispersoneel

op 19 oktober 2016 Commissie Justitie
Zoals ik reeds in juni heb gezegd, werd het parket van de Procureur des Konings te Brussel in kennis gesteld van de feiten die zich in het gebouw van de FOD Justitie hebben afgespeeld. Het onderzoek loopt en ik wacht op informatie over het gevolg dat het openbaar ministerie hieraan zal geven. Het lijkt erop dat bepaalde daders werden geïdentificeerd aan de hand van beelden die wij hebben bezorgd en reeds werden verhoord door de gerechtelijke politie. Deze week werd mij door de politie bevestigd dat het dossier bijna rond is en dat het parket vermoedelijk nog dit jaar de verdachten in het kader van de versnelde procedure zou dagvaarden.

Radio Gaga in Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede

op 18 oktober 2016 Canvas
Joris Hessels en Dominique Van Malder van Radio Gaga gaan met hun zelfgebouwde mobiele radiostudio naar bijzondere locaties waar ze luisteren naar mooie verhalen van gewone mensen die hun vreugde en hun verdriet graag willen delen met de tv-kijkers. Vandaag stond de caravan in het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede. Wie in Ruiselede verblijft mag niet vluchtgevaarlijk zijn, moet in groepsverband kunnen leven en moeten natuurlijk bereid zijn om in het landbouwcentrum te werken. Er is plaats voor 60 zorgvuldig gescreende gedetineerden. Ik prijs mezelf gelukkig met de vaststelling dat deze regering bereid is om binnen Masterplan III te opteren voor dit soort penitentiaire projecten, die zeer gericht zijn op de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving. We voorzien een vergelijkbaar project in Wallonië (Jamioulx) en daarnaast plannen we pilootprojecten in transitiehuizen die op nog kleinere schaal zullen functioneren en nog dichter aansluiten bij de gewone samenleving. Initiatieven in het buitenland hebben al zeer positieve resultaten getoond. Bekijk het fragment »

Aandacht door ‘Radio Gaga’ voor re-integratie van de gedetineerden in Ruiselede

op 18 oktober 2016 Persbericht
De gevangenisstraf is de meest bestraffende en sociaal ontregelende straf. De collaterale detentieschade die zij teweeg brengt wordt vaak onderschat, ook ten aanzien van de vergeten slachtoffers uit de familiale omgeving van de gedetineerden.

De week van Geens 10 tot 17 oktober

op 17 oktober 2016 De week van Geens
Zoals ik u vorige week voorspelde, zou het paard de hindernis van de begrotingsmuur wel nemen. Het kwam weliswaar aanvankelijk tot een weigering, maar uiteindelijk gingen we erover. Op dit eigenste ogenblik is het parlementair debat aan gang: dit debat is, zoals ik vorige week al zegde, een dressuuroefening met vrije figuren. Lees De week van Geens »

Zeventien procent meer bemiddelingsprocedures in 2015

op 17 oktober 2016 Metro
Er zijn in 2015 17 procent meer bemiddelingsprocedures opgestart dan in 2013. Toch kiest de Belg nog altijd veel te weinig voor minnelijke geschiloplossing in vergelijking met de rechtbank. Dat blijkt uit de Bemiddelingsbarometer 2016, die werd voorgesteld. Minister van Justitie Koen Geens wil de procedure een duwtje in de rug geven en de drempel tot de procedure verlagen. In totaal werden in 2015 iets meer dan 5.000 geschillen opgelost met een bemiddelingsprocedure. Ter vergelijking: in 2013 waren er dat nog ongeveer 4.300. De meerderheid daarvan waren familiale geschillen, met op de eerste plaats zaken in verband met nieuw samengestelde gezinnen. Uit de barometer blijkt ook dat een bemiddelingsprocedure gemiddeld 83 dagen duurt en dat de bemiddelaar en de partijen elkaar gemiddeld tussen drie en zes keer zien. De bemiddelaar rekent de partijen gemiddeld twaalf uur aan, met een erelooon tussen 50 en 150 euro per uur. Nog: ons land telt in totaal 1.457 erkende bemiddelaars.

Bemiddeling krijgt een volwaardige plaats binnen justitie

op 17 oktober 2016 Persbericht
Minister van Justitie, Koen Geens, trapte deze ochtend de Mediation week af. De Minister stelde reeds in zijn justitieplan dat er meer moest ingezet worden op bemiddeling omdat een bemiddelde oplossing de verzoening van de partijen impliceert. Zo komt hij met concrete voorstellen om de keuze voor bemiddeling te promoten. Mensen die een aanbod tot bemiddeling weigeren zouden hun beslissing moeten motiveren en ze kunnen hierover ondervraagd worden. Daarnaast wil de minister de drempel tot bemiddeling verlagen en de betrokken partijen beter en sneller informeren over de mogelijkheden die ze hebben om het geschil op te lossen. De minister wil het beroep van bemiddelaar opwaarderen en beschermen, en de structuur en opdracht van de federale bemiddelingscommissie moderniseren.

Achttien jonge Syrië-strijders bij de kraag gevat

op 14 oktober 2016 De Morgen
Achttien minderjarigen zijn sinds 2012 bij de kraag gevat terwijl ze vanuit ons land op weg waren naar het oorlogsgebied in Syrië en Irak of terwijl hun voorbereidingen al in een vergevorderd stadium was. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de Kamer verklaard. Bij recente onderzoeken in België en Frankrijk werden minderjarigen opgepakt en in sommige gevallen geplaatst, nadat ze op sociale netwerken hadden gediscussieerd over mogelijke aanslagen. Geens werd door Philippe Pivin (MR) tijdens het vragenuurtje aan de tand gevoeld over het bericht dat IS steeds meer minderjarigen probeert aan te sporen aanslagen te plegen, in plaats van naar Syrië af te reizen. De minister gaf aan dat sinds de start van het conflict in 2012, vijftien minderjarigen naar het oorlogsgebied zijn afgereisd. Het gaat om dertien jongens en twee meisjes, van wie er vier zijn teruggekeerd. Drie van hen zijn omgekomen.

Achttien minderjarigen sinds 2012 opgepakt op weg naar Syrië

op 14 oktober 2016 Het Belang van Limburg
Achttien minderjarigen zijn sinds 2012 bij de kraag gevat terwijl ze op weg waren naar oorlogsgebied in Syrië en Irak of vergevorderde plannen hadden. Volgens justitieminister Koen Geens (CD&V) zijn sinds de start van het conflict in 2012, vijftien minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders naar het oorlogsgebied gereisd: dertien jongens en twee meisjes. Vier zijn er teruggekeerd, drie zouden zijn omgekomen. Volgens het OCAD werden vorige maand twaalf minderjarigen beschouwd als kandidaat-vertrekkers. Bij recent onderzoek in België en Frankrijk werden ook minderjarigen opgepakt en in sommige gevallen geplaatst, nadat ze op sociale netwerken hadden gediscussieerd over mogelijke aanslagen in hun buurt. (b)

Btw op ereloon advocaat spekt schatkist meer dan gedacht

op 12 oktober 2016 De Tijd
Advocaten in ons land zijn al bijna drie jaar onderworpen aan de btw op erelonen. Sinds 1 januari 2014 moeten zowel bedrijven als particulieren 21 procent btw betalen als ze een advocaat in de arm nemen. Het eerste jaar leek het opheffen van de btw-vrijstelling de staatskas minder te spekken dan gehoopt. Voor 2014 leverde het slechts 70,3 miljoen euro op. De overheid had op 89 miljoen euro gerekend.

Staatsveiligheid krijgt eigen politie

op 12 oktober 2016 De Standaard
Wanneer mensen van de Staatsveiligheid een netwerk uitbouwen onder extremisten of op een moeilijke plek mensen moeten observeren, gebeurt dat dikwijls in onveilige omstandigheden. Daarom stellen Justitieminister Koen Geens (CD&V) en zijn collega op Defensie Steven Vandeput (N-VA) voor dat de inlichtingendiensten een eigen interventieteam mogen oprichten.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...