​Nieuwe erfregels maken testamenten populairder

op 17 augustus 2018 De Tijd
De Belgen passeren almaar vaker bij de notaris om een testament op te stellen of aan te passen. Tijdens de eerste jaarhelft werden 12 procent meer testamenten geregistreerd.

​"Leer gedetineerden weer op eigen benen staan"

op 08 augustus 2018 Het Laatste Nieuws
De vzw UIT-Stap hoopt dat Ieper als eerste stad in Vlaanderen een transitiehuis krijgt. Dat is een huis waarin gevangen voorbereid worden op hun terugkeer in de maatschappij. "Het gaat over begeleiding rond zelfstandig wonen, relaties, werk en opnieuw functioneren buiten beveiligde muren."

​Het wetboek vanbuiten kennen volstaat niet meer

op 08 augustus 2018 Het Nieuwsblad
Toekomstige notarissen zullen straks via een psychologische test moeten kunnen bewijzen dat ze over voldoende inlevingsvermogen of empathie beschikken. “Vandaag testen we tijdens het vergelijkend examen quasi alleen op juridische kennis, terwijl bij dit beroep toch ook veel emoties komen kijken.”

Reactie Minister Geens renovatie Justitiepaleis Brussel

op 07 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens merkt op dat hij samen met collega Jambon in 2016 een globaal plan over het Justitiepaleis in Brussel op de agenda van de regering heeft gezet. De definitieve beslissing werd genomen om het Paleis volledig te vrijwaren voor justitiële diensten en voortgang te maken met voorbereidende werken voor de totaalrenovatie. Deze beslissing werd onder andere genomen op basis van een veiligheidsstudie waaruit blijkt dat de correctionele keten integraal in het gebouw kan worden behouden.

​Plan over de toekomst van het ambt van notaris

op 07 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Geens ontving een rapport over de toekomst van het ambt van notaris. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die eind vorig jaar werden aangesteld: Pierre Nicaise, erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, en Thierry Van Sinay, erevoorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen. Bekijk hier het rapport »

​Politie krijgt groen licht om online te infiltreren

op 07 augustus 2018 De Tijd
Speurders van de lokale en de federale politie mogen binnenkort infiltreren op het internet. Een besluit van minister van Justitie Geens krijgt de zegen van de privacywaakhond.

​Groen licht om gevangenen te laten werken voor callcenters

op 02 augustus 2018 De Tijd
Het proefproject in de gevangenis van Beveren dat gevangenen doet werken voor een callcenter, krijgt navolging. Ook gedetineerden uit andere gevangenissen zullen medewerker van een callcenter kunnen worden.

​Plan over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder

op 01 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Geens ontving afgelopen vrijdag een rapport over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die in het voorjaar van dit jaar werden aangesteld: André Michielsens, erenotaris-ombudsman en Luc Chabot, medeoprichter van de Franstalige Unie van Gerechtsdeurwaarders. Bekijk hier het rapport »

Reactie Minister van Justitie Koen Geens

op 31 juli 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens wijst erop dat een veroordeelde persoon zonder verblijfstitel voor de strafuitvoering van het volledige arsenaal van strafuitvoeringsmodaliteiten geniet. Zo heeft het Grondwettelijk Hof eind vorig jaar een maatregel vernietigd die de Regering begin 2016 had genomen om personen zonder verblijfstitel niet langer het voorrecht te geven van het penitentiair verlof en van de enkelband. Het Hof vond deze maatregel onevenredig, omdat hij niet toelaat om na te gaan of deze personen in het kader van hun sociale re-integratie baat konden hebben bij dergelijke modaliteiten zoals penitentiair verlof of enkelband.

​Gezocht: uitbaters voor gevangenissen

op 31 juli 2018 Het Nieuwsblad
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil op termijn honderd plaatsen creëren in verschillende transitiehuizen, waar gedetineerden worden klaargestoomd voor hun vrijlating.

Oproep kandidaatstelling transitiehuizen

op 30 juli 2018 Persberichten
De Ministerraad keurde op 18 november 2016 het Masterplan Gevangenissen en internering goed. Daarin wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Een gedifferentieerd detentiebeleid met onder andere transitiehuizen is een pijler van dat Masterplan.

Naam veranderen kan sneller en eenvoudiger

op 30 juli 2018 Gazet van Antwerpen
Van voornaam veranderen wordt sneller en eenvoudiger. Na 1 augustus volstaat het om naar de ambtenaar van burgerlijke stand van uw gemeente te stappen. Indien die geen bezwaren ziet, kan u in principe meteen een nieuwe voornaam krijgen. Een familienaam wijzigen aan het loket is nog niet mogelijk, maar er komt wel een vereenvoudigd tarief.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...