Overzicht justitiehervormingen 20 juli 2017

op 20 juli 2017 Presentatie
Met rasse schreden blijft de Minister van Justitie de hervormingen op Justitie doorvoeren. De beloofde vernieuwing van de basiswetgeving is in volle uitvoering. Vandaag gaat de Ministerraad akkoord met volgende voorontwerpen van wet of Koninklijke Besluiten. Bekijk hier de presentatie »

Inlichtingendiensten krijgen toegang tot politiecamera’s

op 20 juli 2017 Persbericht
De ministerraad keurde vandaag een vernieuwde camerawetgeving goed. Het wetsontwerp dat Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon indiende en Minister van Justitie Geens mee ondertekende, verduidelijkt het cameragebruik door de politie. Het wetsontwerp versterkt de slagkracht van de gerechtelijke politie en de inlichtingendiensten en biedt een duidelijk juridisch kader met aandacht voor de nodige controle en bescherming op het privéleven.

Vluchtmisdrijf en recidive zwaarder straffen

op 20 juli 2017 Persbericht
Op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot is een wetsontwerp goedgekeurd op de Ministerraad voor enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving. Hoge alcoholgehaltes en recidive worden strenger aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zullen zwaarder worden gestraft.

De justitiehervorming gaat door

op 20 juli 2017 Persbericht
Met rasse schreden blijft de Minister van Justitie de hervormingen op Justitie doorvoeren. De beloofde vernieuwing van de basiswetgeving is in volle uitvoering. Vandaag gaat de Ministerraad akkoord met volgende voorontwerpen van wet of Koninklijke Besluiten.

Justitie gaat de zomer in

op 20 juli 2017 PErsbericht
Om het parlementaire en gerechtelijke jaar mooi af te sluiten, nodigt Minister van Justitie Koen Geens u uit op zijn kabinet om 16 uur.

Flateigenaars kunnen makkelijker hun zin doen

op 20 juli 2017 Het Laatste Nieuws
Er is een nieuwe wet op komst die het makkelijker zal maken voor mede-eigenaars van een appartementsgebouw om beslissingen te nemen. Nu moeten zaken nog unaniem beslist worden, maar in de toekomst is een tweederdemeerderheid voldoende. Ook zaken zoals het leggen van glasvezelkabels voor internet moeten niet langer goedgekeurd worden door de jaarlijkse algemene

Rechter kan ruziënde partijen verplichten tot bemiddeling

op 20 juli 2017 Het Nieuwsblad
Minder conflicten voor de rechter, meer problemen opgelost dankzij ¬bemiddeling. Dat is de evolutie die -minister van ¬Justitie Koen Geens (CD&V, foto) voor ogen heeft met zijn hervorming van het Burgerlijk Recht, die vandaag op tafel van de ministerraad ligt. Volgens Geens blijft het aantal bemiddelingen tegenwoordig beperkt tot ¬zowat 10.000 per jaar, terwijl jaarlijks meer dan een miljoen vonnissen en arresten worden geveld. “Terwijl we weten dat bemiddeling niet alleen sneller gaat en goedkoper is, maar ook tot meer tevredenheid leidt”, klinkt het op het kabinet Justitie. Daarom komen er allerlei maatregelen om ervoor te zorgen dat echtscheidende ouders, ruziënde buren en allerlei handelsconflicten zo veel mogelijk buiten de rechtbank worden gehouden. Bemiddelaars zullen voortaan een erkenning moeten krijgen, en daar zal een stevig examen aan voorafgaan. Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten krijgen bovendien de opdracht mensen te wijzen op de mogelijkheden van bemiddeling. En rechters zullen ruziënde partijen kunnen verplichten eerst een bemiddeling te proberen. (sdb)

Alweer strengere regels voor vastgoedmakelaars

op 19 juli 2017 Het Nieuwsblad
Nadat minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) onlangs strengere regels beloofde voor vastgoedmakelaars, komt ook justitieminister en partijgenoot Koen Geens (foto) met nieuwe regels. Zo moeten vastgoedmakelaars voortaan een strikte scheiding hanteren tussen hun privévermogen en (voorschot)gelden die hen door huizenkopers tijdelijk worden toevertrouwd. Dat gebeurde niet altijd, waardoor bij een faillissement van zo'n makelaar klanten het risico liepen hun geld kwijt te geraken.

Betere omkadering vastgoedmakelaars

op 18 juli 2017 Persbericht
Een eigendom kopen is niet iets waar de meeste mensen licht over gaan. Het is dan ook belangrijk om een transparante regelgeving te hebben rond de verkoop van eigendommen, net als voor de uitbating van het mede-eigendom. Vrijdag keurde de Ministerraad een aantal vernieuwingen goed voor een betere organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

Scheiden wordt makkelijker

op 17 juli 2017 Belang van Limburg
Op haar laatste ministerraad voor het zomerreces heeft de Vlaamse regering vrijdag haar lades leeggemaakt en meer dan honderd dossiers goedgekeurd. Voor de federale excellenties ligt er de komende drie weken met de begroting 2018-2019, de socio-economische en fiscale hervormingen nog heel wat werk op de plank. Om de handen daarvoor vrij te kunnen houden, gaf de regering-Michel gisteren alvast groen licht voor een groot aantal dossiers. Een overzicht.

Het COIV wordt grondig hervormd

op 14 juli 2017 Persbericht
Vandaag werd het wetsontwerp goedgekeurd dat zorgt voor een fundamentele hervorming van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en verbeurdverklaring (COIV). Het ontwerp bevat een aantal structurele hervormingen die moeten resulteren in een verbetering van het beheer van in beslag genomen goederen en gelden in strafzaken en in een betere inning en doorstorting naar de Belgische overheid van de verbeurdverklaringen uitgesproken door de rechter.

Werklastvermindering zorgt voor snelle en efficiënte justitie

op 14 juli 2017 Persbericht
De ministerraad keurde vandaag het voorontwerp van Minister van Justitie, Koen Geens, goed waardoor een aantal procedures worden vereenvoudigd en overtollige taken afgeschaft zullen worden.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...