Emeritaatsviering

op 03 oktober 2023 Toespraken
Op 22 september 2023 vond mijn emeritaatsviering plaats. Op het feest naar aanleiding ervan zei ik dat dit één van de mooiste dagen van mijn leven was, misschien wel de mooiste. Dat meende ik uit de grond van mijn hart. Het was een dag waarin de vele werelden waarin ik actief was en ben, samenkwamen. De KU Leuven, de faculteit rechtsgeleerdheid, de advocatuur, de politiek... Het was een dag waarop collega's, beter gezegd vrienden, uit al die momenten in mijn leven samenvloeiden, in het bijzijn van mijn familie. Hier geef ik graag de presentatie mee die ik die dag gegeven heb. Bekijk hier de presentatie »

Tussenkomst van Koen Geens tijdens de bespreking van ‘het wetsontwerp instemming met internationale akten’ in de plenaire vergadering

op 19 juli 2022 Toespraken
In mijn persoonlijke mening en volgens mijn indruk, na wat ervaring te hebben opgedaan, was het altijd beter, zelfs wanneer het ging over staten waarvan wij de mensenrechtelijke kwaliteit niet hoog prijzen, om een verdrag te hebben dan om er geen te hebben, op voorwaarde dat erin was opgenomen dat de betrokken staat bij de uitvoering van de straf de mensenrechten respecteerde, of het nu om een uitlevering of een overdracht ging. Dat is ook de reden waarom wij aan gevangenen vragen of zij akkoord gaan met hun overdracht.

Verbintenissen in de Plenaire

op 21 april 2022 Toespraken
Mevrouw de voorzitster, in een democratie is het essentieel dat men het eens is over wat essentieel is. Het verbintenissenrecht is een van de meest essentiële elementen van het recht. Hoe saai het ook lijkt, het gaat over de vraag hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe zij met mekaar omgaan.

Toetredingscongres CD&V

op 02 oktober 2020 Toespraken
Goeie vrienden, Dankuwel. Vandaag eindigt de langste dag van vijfhonderd dagen. Joachim zal thuis in Damme kunnen slapen, en zeggen: het is goed zo. Morgenvroeg staan ons nieuwe verassingen te wachten, overmorgen weer… het politieke leven stopt nooit. Ik zou, om iets grondiger te zeggen, vooral toch de ploeg van de federale fractie, onder leiding van Servais, van de partij, onder leiding van Joachim en Bart, en van het vice-kabinet, onder leiding van Eddy, willen feliciteren met de gigantische inspanning van de laatste weken. Dat is zwaar geweest. Alles wat er aan vooraf ging, het leek nooit te eindigen… en wat er ligt mag er zijn. En daarover ga ik iets proberen zeggen. Bekijk hier mijn speech »

Herbekijk mijn speech op het toetredingscongres

op 01 oktober 2020 CD&V
Witte rook voor Avanti! Het ledencongres waar ik enorm naar uitkijk, vindt woensdagavond plaats in de prachtige Elisabethzaal in Antwerpen. Ik heb me geëngageerd om het project vurig te verdedigen. Dat doe ik alleen omdat ik ervan overtuigd ben dat dit project het potentieel heeft om te slagen. De toespraak op het toetredingscongres »

Opvolgingscommissie “terroristische aanslagen” over de slachtoffers

op 13 november 2019 Toespraken
De parlementaire onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen die ons land hebben geteisterd, heeft zeer goed en grondig werk verricht. Inzake de hulpverlening aan slachtoffers is een reeks aanbevelingen gedaan, over verschillende domeinen, die wij als Regering zeer ter harte hebben genomen.

Viering 25 Jaar Pag-asa

op 17 oktober 2019 Speech
Un privilège important du Ministre de la Justice est d’en apprendre quotidiennement davantage sur des sujets les plus diversifiés et souvent très surprenants.

Toespraak in het Joods Museum - Antwoorden op antisemitische haatmisdrijven

op 02 april 2019 Toespraken
De veiligheidsbehoeften van de Joodse gemeenschappen en de strijd tegen antisemitische haatmisdrijven moet in België hoog op de politieke agenda blijven staan. Uit recente cijfers inzake antisemitisme van UNIA van 2018 blijkt namelijk een verdubbeling van dit fenomeen ten aanzien van 2017. Er is ook de problematiek van online haatboodschappen. Dit wordt terecht door alle actoren aangestipt als een van de meest bedreigende fenomenen niet in het minst omwille van het vlugge en enorme sneeuwbaleffect dat de verspreiding van haatboodschappen met zich meebrengt. De massa bagger die dagelijks over de sociale media wordt uitgegoten neemt onrustwekkende proporties aan.

Speech 10de verjaardag samenwerkingsovereenkomst federaal parket België en Roemeense Directoraat voor Onderzoek van Georganiseerde Misdaad en Terrorisme (DIICOT)

op 28 maart 2019 Toespraken
Ten years ago, when the cooperation agreement between the Belgian Federal Prosecutor’s Office and the Romanian Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism was signed, Romania had only very recently joined the European Union. By signing this agreement, a founder of the EU and one of its most recent members demonstrated that they had understood how much a strong bond between the prosecutor’s offices was needed to complement the legal framework of EU judicial cooperation.

The fight against terrorism three years after the Brussels attacks

op 20 maart 2019 Toespraken
Belgium will have general elections in May, together with the elections for the European Parliament. This means that my mandate is almost over, although the caretaking government, which is already in place, can last for a while. (In Belgium, you never know.) I knew when I started that the fight against terrorism would be a priority. The attack in the Jewish Museum had happened the day before the elections that led to my new post, in May 2014. And everyone knew that the number of Belgians who had left to fight in Syria was posing a threat that we had never faced before.

Toespraak Congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit

op 14 maart 2019 Toespraken
De laatste decennia is het besef gegroeid dat het nastreven van veiligheid niet langer kan worden beschouwd als de exclusieve opdracht van de geïntegreerde politie, justitie en veiligheidsdiensten. Veiligheid wordt ook vanuit de burgerlijke samenleving en het bestuur, in de brede zin van het woord, georganiseerd. Dit congres past perfect in deze visie. Het geeft eenieder de mogelijkheid om over de muur te kijken en de nodige inspiratie en kennis te verwerven.

Europese Commissie: 15th European Remembrance Day for Victims of Terrorism

op 11 maart 2019 15th European Remembrance Day for Victims of Terrorism
We have to take care of those who have fallen victim to terrorism. Not only are these people confronted with physical suffering, grief and emotional stress, they also have to pay healthcare bills, must make funeral arrangements, they have to complete administrative and sometimes judicial procedures to obtain damages, and so on. In this respect, secondary victimization is a real risk, and the prevention thereof poses a difficult challenge for the authorities of different levels.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...