De Regie der Gebouwen start binnenkort met de renovatie van het oud Gerechtshof in Antwerpen

op 28 juni 2019 Persberichten
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, start binnenkort met de renovatie en restauratie van het oud Gerechtshof aan de Britselei in Antwerpen. De Ministerraad keurde op 28 juni 2019 het gunningsdossier voor de uitvoering van de werken goed. Als er geen beroep wordt aangetekend tegen deze beslissing, zullen de werken in het najaar van 2019 kunnen starten. Na de werken zullen het Hof van Beroep, het Parket-Generaal, het Arbeidshof, het Auditoraat-generaal en het Assisenhof hun intrek nemen in het gebouw.

Eerste transitiehuis in Wallonië

op 28 juni 2019 Persberichten
Minister van Justitie, Koen Geens, is verheugd te kunnen meedelen dat G4s Care / Exodus (project Sterkhuis) weerhouden werd om het eerste transitiehuis in Wallonië te openen. Dit pilootproject zal starten in Edingen vanaf 1 januari 2020. Specifiek geselecteerde gedetineerden krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. Deze beslissing werd genomen na plaatsbezoeken en gespreksrondes.

Minister Geens praat over "wereldburgerschap" met de kids van het 6e leerjaar

op 27 juni 2019 eizerWijzer
Op dinsdag 14 mei 2019 hadden we in de Sint-Jozefsschool hoog bezoek. Minister Geens kwam in het zesde leerjaar praten over 'wereldburgerschap', een belangrijk thema van zijn boek dat hij recent uitbracht.

Raad van State geeft groen licht voor nieuwe gevangenis in Haren

op 26 juni 2019 Persberichten
De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van de milieuvergunning en van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe gevangenis in Haren verworpen. De Regie der Gebouwen, die optreedt als bouwheer, en het consortium Cafasso, dat de DBFM-opdracht uitvoert, kunnen de werken dus verderzetten. De gevangenis van Haren kadert in het masterplan voor detentie in humane omstandigheden en zal plaats bieden aan 1190 gedetineerden, verspreid over meerdere entiteiten.

Justitie en Financiën willen in Limburg beter boetes innen

op 19 juni 2019 Het Belang van Limburg
Het parket Limburg, de griffie van de rechtbank Limburg en de FOD Financiën gaan nauw samenwerken voor een betere inning van geldboetes en verbeurdverklaringen. De UHasselt werd gevraagd voor extra aanbevelingen. De afgelopen tijd zijn er zo al struikelblokjes weggewerkt, en die kleine verbeteringen hebben meteen resultaat. Van de boetes die in 2017 zijn overgemaakt aan de FOD Financiën voor Limburg, is eind 2018 al 11.658.329 euro ingevorderd. “We kennen dat bedrag vandaag door de digitalisering, vroeger wisten we het niet”, zegt Coppin.

Most Wanted Crimineel opgepakt

op 19 juni 2019 Nieuwsblad
Speurders van het gespecialiseerde FAST-team van de federale politie hebben gisteren een voortvluchtige gevat die op de Belgische Most Wanted-lijst stond. “Sinds 3 juni is de wet veranderd en mogen wij bijzondere opsporingsmethoden gebruiken, zoals telefoontaps. Dat zal het aantal ­arrestaties hopelijk doen toenemen”, zegt commissaris Martin Van Steenbrugge.

Veel meer chauffeurs uit buitenland geflitst

op 15 juni 2019 De Tijd
Het afgelopen jaar zijn in ons land meer dan 427.000 buitenlanders betrapt op snelheidsovertredingen. Dat zijn er veel meer dan de vorige jaren.

Minister van Justitie Koen Geens: ‘Zijn waar je bent, is één van de moeilijkste en waardevolste lessen’

op 11 juni 2019 Magazijn
Zijn boek ‘Wat ik ervan begrijp’ heeft ons geprikkeld: hij zoekt op zijn zestigste naar de zin van het leven en naar een eigen spiritualiteit. Zijn vader stierf toen hij nog erg jong was. Dat speelt een grote rol in zijn visie op het leven: ‘Ik heb gezien dat het leven sterker is dan de dood, veel sterker.’ En nog: ‘Optimisme is een bewuste keuze, je kiest zelf of je met je linker- of rechterbeen uit bed stapt.’

De week van Geens 25 mei - 7 juni

op 07 juni 2019 Nieuwsbrieven
26 mei 2019 was D-day. Ik behaalde 45.962 voorkeursstemmen. Dat zijn er iets meer dan in 2014, toen haalde ik er 45.686. Bedankt kiezers voor jullie moed, jullie vertrouwen, jullie wijsheid. Het was geen eenvoudige verkiezingsdag, noch voor mijn partijgenoten, noch voor mezelf. Gemengde gevoelens overheersen. Ondanks een persoonlijke goede score verloren we de verkiezingen. Dat erkennen is een kwestie van sportiviteit. Aan ons team in Vlaams-Brabant en hun inzet zal het alvast niet gelegen hebben. Die was mateloos, en ik wens hen allemaal hartelijk te feliciteren. Wat nu komen zal, weet niemand. Maar zoals altijd geldt: que será, será. En op mijn engagement kan u rekenen.

Benelux-Justitieministers verbeteren grensoverschrijdende informatie-uitwisseling rond pre-employment screening

op 06 juni 2019 Persberichten
De Luxemburgse minister van Justitie, Félix Braz, de Belgische minister van Justitie, Koen Geens en de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker ondertekenden vandaag een Benelux-intentieverklaring om de informatie-uitwisseling rond pre-employment screening tussen de drie landen te verbeteren. De samenwerking tussen de betrokken diensten van de Benelux-landen wordt hierdoor versterkt.

Platform voor juridisch advies

op 06 juni 2019 Trends
De vraag naar juridische hulp is groot, maar velen durven de stap naar een advocaat niet te zetten. Zij kunnen terecht bij Jureca, een internetplatform dat adviezen en bijstand geeft via een netwerk van ruim driehonderd advocaten.

Vlaamse omzendbrief legt prioriteiten Justitie vast

op 05 juni 2019 De Morgen
Vandaag is een gemeenschappelijke omzendbrief inzake de strafrechtelijke prioriteiten in Vlaanderen door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Justitie Koen Geens en het College van Procureurs-Generaal ondertekend. Hierin wordt aangegeven welke overtredingen de Vlaamse regering prioritair strafrechtelijk wil laten vervolgen.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...