Geens voert strijd tegen radicalisering in gevangenissen op

op 13 september 2018 Het Laatste Nieuws
Wie radicaliseert binnen onze gevangenismuren? Het antwoord op die vraag zou nu sneller bij de juiste instanties moeten terechtkomen. Justitieminister Koen Geens (CD&V) rolt een netwerk uit dat moet vermijden dat dossiers met nuttige informatie te lang op hetzelfde bureau blijven liggen. Of erger: verkeerd ingeschat worden.

De week van Geens 4 tot 12 september

op 12 september 2018 De week van Geens
Wat ik samen met velen van u zag in de reportage van Pano gaat drastisch in tegen de basiswaarden van onze samenleving. Ik heb dat ook in het parlement deze namiddag duidelijk gemaakt. Extremisme, of het nu links of rechts is, is van alle tijden. Ook in mijn studententijd waren er figuren die dergelijke haatdragende taal verkondigden en zo andere studenten probeerden op te hitsen. Maar mede door de anonimiteit op sociale media, heerst er in bepaalde kringen nog meer dan toen een drang tot polarisatie met kwetsende en haatdragende taal. Taal die door de gebruikers wordt goedgepraat als een reactie op wat zij een aanval op onze cultuur noemen, denk maar aan de aanslagen. Maar geweld mag nooit het antwoord zijn op geweld en haat nooit op haat. Ik ben dan ook tevreden dat het parket een onderzoeksrechter heeft aangesteld om de feiten te onderzoeken. Het is ook daarom dat we in het recente verleden aanzetten tot racisme en xenofobie strafbaar hebben gemaakt. Ik heb alle vertrouwen in de diensten van Justitie die dit dossier van nabij opvolgen en dit onderzoek grondig zullen voeren. Herbeluister mijn tussenkomst in De Ochtend. Lees De week van Geens »

​e-Deposit en het DPA-systeem

op 10 september 2018 Persberichten
De Gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt in haar advies van 7 september 2018 dat de FOD Justitie de controle op de toegang tot het e-depositsysteem kan toevertrouwen aan een beroepsgroep mits de samenwerking daaromtrent in een overeenkomst op te nemen. Zij stelt voor om de ontwerpen van KB en MB tekstueel aan te passen om die rol beter te verwoorden. Volgens de Autoriteit zijn de balies het best geplaatst om na te gaan of iemand (nog) advocaat is, of in voorkomend geval geschorst. Het behoort immers tot hun wettelijke opdracht om een lijst van de advocaten bij te houden. e-Deposit blijft het uiteindelijke aanknopingspunt voor de hoven en rechtbanken, terwijl de koppelingen die het DPA-systeem maakt, een breder toepassingsgebied beogen. Zo zijn advocaten via DPA ook verbonden met instellingen die niet onder de bevoegdheid van de Minister van Justitie vallen, zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

​Nu ook ombudsman voor gerechtsdeurwaarders

op 06 september 2018 De Tijd
Niet alleen opdrachtgevers, maar ook gezinnen die een gerechtsdeurwaarder aan de deur krijgen, kunnen voortaan terecht bij een ombudsman.

​Ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders gaat van start

op 05 september 2018 Persbericht
Sinds donderdag 6 september kan elke burger terecht bij de pas opgerichte ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders. De voornaamste doelstellingen van deze ombudsman zijn de dienstverlening voor de burger optimaliseren en de interne werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren stroomlijnen. Meer informatie over de werking van de dienst vindt u op www.ombudsgdw.be.

De week van Geens 27 augustus - 3 september

op 04 september 2018 De week van Geens
De mooie zomer is alweer voorbij. Maar wat een heerlijke vakantieperiode hebben de kinderen gehad, en ook de volwassenen die van de zomermaanden gebruik hebben gemaakt om er even tussenuit te gaan. Ikzelf heb nog wat heimwee naar de maand augustus, maar dat belette ons niet om met bekwame spoed en ijver terug aan het werk te gaan. De batterijen zijn opgeladen, er ligt nog heel veel werk op de plank, en de zin om het tot een goed einde te brengen is groot. De inwerkingtreding van het erf- en huwelijksvermogensrecht op 1 september jongstleden -met een filmpje over een fake huwelijk- wijst de weg. Ook het gerechtelijk jaar ging van start met een interview in De Standaard. Hoewel de sfeer binnen de Regering goed zit, worden het zes moeilijke weken omdat het gemeente- en provinciale verkiezingen zijn op 14 oktober 2018. De neiging om nationale thema’s uit te vergroten om lokaal te scoren, is voor een politicus menselijk. Koelbloedigheid en collegialiteit zijn in die omstandigheden het enige correcte antwoord. Leest u mee? Lees De week van Geens »

​Nieuwe kansen voor nalatenschap aan goede doelen

op 04 september 2018 Trias
Sinds 1 september schept het nieuwe erfrecht meer ruimte voor nalatenschappen aan goede doelen zoals Trias. We vroegen tekst en uitleg aan minister van Justitie Koen Geens. Lees het artikel »

'We hebben ontzettend veel gedaan, en gaan nog meer doen'

op 03 september 2018 De Standaard
Ja, met minder intern geruzie was de federale regering tot grootsere dingen in staat geweest. Koen Geens kijkt vooruit naar het gerechtelijk jaar, terug op de aflopende regeerperiode, en neer op het populisme. 'Ik ben geen volksmenner.'

Advocaten mogen strafdossier kopiëren met smartphone

op 03 september 2018 Het Laatste Nieuws
Kopieën nemen uit een strafdossier met een smartphone of tablet is voortaan wettelijk mogelijk. Dat heeft de federale ministerraad gisteren beslist. Advocaten mochten door een nieuwe richtlijn van het college van hoven en rechtbanken enkel nog dossiers - die vaak honderden bladzijden tellen - ter plaatse overschrijven. Om foto's of digitale kopieën te nemen, was een wetswijziging nodig. Minister Geens was het daar niet mee eens, maar past de wet nu toch aan om alle verwarring te vermijden.

Medewerkingsplicht voor verkopers van virtuele munten bij gerechtelijke onderzoeken

op 31 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens scherpt de strijd tegen zware criminaliteit, het witwassen en de financiering van het terrorisme aan. Dit wetsontwerp diverse bepalingen in strafzaken bevat verschillende maatregelen die onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer slagkracht moeten geven. Onderstaand zijn twee maatregelen uit deze omvangrijke wet.

​Opnieuw een digitale sprong naar een efficiëntere, rechtvaardigere en toegankelijke justitie

op 31 augustus 2018 Persbericht
Minister van Justitie Koen Geens blijft stappen zetten om justitie verder te digitaliseren: met dit voorontwerp van wet zorgt Minister Geens voor een verdere stap in het spoor dat werd uitgetekend in de visienota “Court of the future”.

​Neerleggen jaarrekeningen vzw’s en stichtingen, giften boven 3000 euro in register

op 31 augustus 2018 Persbericht
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen en de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen.
Oudere nieuwsberichten Even geduld aub...