#DeWeekvanGeens: 23 oktober tot 19 november

op 19 november 2023 12:00 Nieuwsbrieven

November lijkt soms wel een opeenstapeling van feestdagen. Allerheiligen en Allerzielen, Wapenstilstand, Koningsdag en - wellicht minder bekend - de Dag van de Duitstalige Gemeenschap. Karl-Heinz Lambertz, de voormalig minister-president van die Gemeenschap, zei ooit eens dat de 80.000 inwoners van Oost-België de laatste echte Belgen zijn. Of dat klopt, laat ik in het midden, maar het toont in ieder geval duidelijk aan dat ze zichzelf als een volwaardig onderdeel van België beschouwen.

Lees #DeWeekvanGeens »