Verkoop portefeuille RPI

le samedi 27 avril 2013 17:00 Communiqués de presse

De regering heeft gisteren op voorstel van minister van Financiën Koen Geens groen licht gegeven voor twee maatregelen die een einde  stellen aan belangrijke hoofdstukken in de redding van Fortis Bank.

Ten eerste werd ingestemd met de verkoop, door Royal Park Investments (RPI), van haar volledige portefeuille financiële producten aan Lone Star, een wereldwijd actieve private equity group samen met Crédit Suisse. De beslissing vormt het eindpunt van een proces dat RPI reeds in 2012 opstartte. Zij past optimaal in de doelstelling van de regering om de overheidsschuld onder 100% van het BBP te brengen.

Royal Park Investments is de vennootschap waarin de meest toxische activa van Fortis Bank werden ondergebracht naar aanleiding van de redding van de bank in november 2008. Naast de overheid via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) hebben ook Ageas (ex Fortis Holding) en BNP Paribas daarin geïnvesteerd.

Mede door het succesvolle beheer van de portefeuille door het management van RPI is de waarde ervan dermate geëvolueerd dat hij vandaag verkocht kon worden voor € 6,7 Mld, wat, op basis van de cijfers van RPI voor het eerste kwartaal van 2013, leidt tot een netto actiefwaarde van ca. 2,3 Mld. Het aandeel van de overheid (FPIM) daarin beloopt iets meer dan € 1 Mld, zijnde € 260 Mln meer dan de initiële kapitaalinvestering die € 740 Mln beliep.

Deze verrichting dient vanuit meerdere oogpunten het financiële belang van de overheid :

  1. de uitkering van 1 Mld komt integraal in mindering van de overheidsschuld, en is goed voor een schuldreductie met meer dan 0.2% van het BBP.
  2. de Staat heeft zich voor 4,2 Mld garant gesteld voor de terugbetaling door RPI van haar leningen; deze waarborgen nemen een einde.


Daarnaast heeft de Regering ingestemd met de afkoop van de call-optie toegekend aan Ageas (het toenmalige Fortis Holding).

In het kader van de redding van Fortis werd 74,94% van de aandelen van Fortis Bank ingebracht in het maatschappelijke kapitaal van BNP Paribas. De overheid kreeg in ruil aandelen van BNP Paribas.

Aan Ageas werd destijds een optie toegekend op een pakket van aandelen van BNP Paribas waardoor Ageas zich een deel van de eventuele meerwaarde op die aandelen kan toe-eigenen. Gezien de huidige waardering en op aanbeveling van onafhankelijke financieel adviseurs heeft de regering geoordeeld dat de overheid er mede baat bij heeft deze optie af te kopen. Zo verwerft FPIM de mogelijkheid om, wanneer zij dat, mede rekening houdend met het koersverloop van het aandeel, wenselijk acht, vrij haar aandelen in BNP Paribas te gelde te maken, zonder zich te moeten indekken tegen het risico van de uitoefening van de call. Vandaag bestaat geen intentie tot dergelijke tegeldemaking.

De afkoop  gebeurt aan een prijs van 144 Miljoen Euro, die ingevolge de beslissing van de Europese Commissie van mei 2009 toe moet komen aan de aandeelhouders van Ageas.

Deze prijs weerspiegelt correct de waarde van de optie, rekening houdend met het koerspotentieel van het aandeel BNP Paribas. De verrichting heeft geen weerslag op het te financieren saldo van de overheid, noch op de schuld van de staat. Zij wordt immers gefinancierd met beschikbare liquiditeiten van de FPIM.