Eigentijdser, duurzamer, klantvriendelijker

le mardi 30 avril 2013 17:00 Communiqués de presse

Samen met de heer Carlos Six, Administrateur-Generaal van de Fiscaliteit stelt Minister van Financiën Geens vandaag de aangifte van de personenbelasting 2013 voor: eigentijdser, duurzamer, klantvriendelijker.

Enkele krachtlijnen:

(1) Keuzevrijheid voor de burger
De aangifte kan opnieuw op 3 manieren worden ingediend: via papier, via tax-on-web en voor bijna anderhalf miljoen mensen via een vereenvoudigde aangifte. De afgelopen jaren werd een halvering van de papieren aangifte vastgesteld: van 3 miljoen in 2010 naar 1,5 miljoen in 2012. In 2012 maakten 3,4 miljoen mensen gebruik van Tax-on-web. Waar de vereenvoudigde aangifte in 2010 voor amper 5.000 mensen open stond, zullen dit jaar bijna 1,5 miljoen vereenvoudigde aangiftes worden verstuurd.

(2) 1, 5 miljoen vereenvoudigde aangiftes.
Volgende week start de verzending van de vereenvoudigde aangifte. Voor dit jaar zullen 1.479.109 miljoen aangiftes worden verzonden. De doelgroep is uitgebreid met de belastingplichtigen die inkomsten uit lijfrenten of tijdelijke renten ontvingen of giften hebben gedaan. Voor de belastingplichtige is dit een belangrijke vereenvoudiging. Stelt hij geen fouten vast, dan hoeft hij/zij niets te doen. Stelt hij lacunes of fouten vast, dan signaleert hij dit ofwel met het antwoordformulier (tot 26 juni 2013), ofwel via Tax-on-web (tot 17 juli 2013), ofwel meldt hij dit in het belastingkantoor (tot 26 juni 2013).

(3) Aantal codes: niet complexer, maar rechtvaardiger
In de aangifte 2013 vallen 37 rubrieken weg en komen er 57 bij. De  rubrieken die erbij komen hebben enerzijds betrekking op de aanpassingen aangaande roerende inkomsten, die in uitvoering van het regeerakkoord werden doorgevoerd. Daarnaast worden een aantal belastingverminderingen in belastingkredieten omgezet. Het systeem wordt hiermee rechtvaardiger.

Daarnaast moet de complexiteit ook genuanceerd worden, wetende dat blijkt dat voor ruim de helft van de aangiftes slechts 10 codes benodigd zijn.

(4) Steeds minder papier: 380.000 scanbare formulieren minder
Voor de papieren aangifte, worden Deel I en Deel II dit jaar samengevoegd als één scanbaar A3 formulier. Dit betekent dat 380.000 scanbare formulieren minder moeten worden afgedrukt. Deze besparing van papier komt bovenop de besparing die er via de vereenvoudigde aangifte is:  bijna 1,5 miljoen keer 4 pagina’s in plaats van 60 pagina’s. Voor de mandaten die gebruik maken van tax-on-web zullen geen papieren formulieren meer worden verstuurd.
 
(5) Klantvriendelijke overheid: uitbreiding van Zoomit.
Vorig jaar werd de toegang tot Zoomit, de internet banking dienst voor het afhandelen van ondermeer facturen, opengesteld voor het aanslagbiljet. Het was meteen een succes: in 2012 hebben meer dan 253.000 burgers reeds beroep gedaan op deze dienst en gevraagd hun aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen. Dit jaar zullen zij enkel nog het biljet via Zoomit toegestuurd krijgen. Daarnaast wordt Zoomit uitgebreid voor de mandatarissen. Ook dit moet resulteren in besparing van papier en een klantvriendelijke service voor de belastingplichtige.