Geselecteerde projecten Nationale Loterij

le jeudi 02 mai 2013 17:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens is verheugd, de laureaten bekend te maken van de drie projectoproepen die werden georganiseerd in het kader van de verdeling van subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2012. Voorganger Steven Vanackere besliste in 2012 om de verdeling van subsidies van de Nationale Loterij transparanter te maken en projectoproepen in te richten voor een totaalbedrag van 5.537.000  euro. De drie oproepen werden opengesteld op 14 december 2012 en afgesloten op 1 februari 2013. Voor de projectoproep Armoedebestrijding en sociale inclusie werd 2.537.000 euro vrijgemaakt, voor de oproep Duurzame ontwikkeling 2.000.000 euro en voor de oproep Millenniumdoelstellingen 1.000.000 euro. Voor elk van de projectoproepen kreeg een jury van experten de opdracht om de inzendingen te beoordelen en laureaten te selecteren.

1. Armoedebestrijding en sociale inclusie.
Voor de projectoproep armoedebestrijding en sociale inclusie selecteerde de jury 69 projecten uit de 391 inzendingen. Onder meer Prof. Willy Lahaye (Université de Mons), Prof. Johan Lambrechts (HUB), Dhr. Henk Van Hootegem (Steunpunt tot bestrijding van armoede) en  Mevr. Nathalie  Debast (VVSG) zetelden in de jury.

Staatsecretaris voor armoedebestrijding Maggie De Block en de POD Maatschappelijke Integratie namen de lead bij de organisatie van deze projectoproep en begeleidden de werkzaamheden van de jury. De laureaten zijn OCMW’s en verenigingen uit de sector, die tot 75.000 euro krijgen om hun project te kunnen realiseren.

Staatssecretaris De Block: “De gekozen projecten  beogen om, vanuit het werkveld, op een creatieve manier oplossingen te bieden om mensen uit de armoede te halen. Vaak gaat het om kinderen, alleenstaande ouders en andere kansengroepen. De winnende organisaties leveren maatwerk omdat ze directe voeling hebben met het terrein. Regelmatig ontwikkelt dit soort initiatieven zich op duurzame wijze en groeien ze uit tot inspiratiebron voor anderen.“

2. Duurzame ontwikkeling.
Er werd 2.000.000 gereserveerd voor projecten die initiatieven van duurzame ontwikkeling  aanmoedigen. Van de 214 ingediende projecten werden er 33 weerhouden door een jury van specialisten terzake.

In de jury zetelden onder meer Prof. klimatologie Jean-Pascal van Ypersele, Prof. Dries Lesage (Universiteit Gent), Jan De Smedt (FRDO), Antoinette Brouyaux (Associations 21) en Sandra Rosvelds (Transitienetwerk middenveld).

Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling Servais Verherstraeten is blij met deze financiële steun voor projecten die duurzame ontwikkeling van ons land bevorderen: “ Het  doel van de uitgekozen projecten voor Duurzame Ontwikkeling is tegemoet komen aan de noden van de huidige generatie en tegelijk ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van dezelfde mogelijkheden en voorzieningen.”

3. Millenniumdoelstellingen
Voor het zevende jaar op rij financiert de Nationale Loterij de laureaten van een projectoproep ter ondersteuning van projecten die de Millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling, zoals goedgekeurd in de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties in 2000, trachten te verwezenlijken. In totaal hebben 193 verenigingen één of meerdere projecten ingezonden.

Na beraadslaging selecteerde de jury van experten 41 projecten. De jury werd voorgezeten door Mevr. Annemie Struyf, (journaliste en schrijfster) en telde verder de volgende leden: Prof. Em. Dr. Ir. Eric Tollens, (KULeuven), Prof. Marc Labie, (Université de Mons), Dhr. Johan Cottenie, (Ngo-federatie) en Dhr.  Etienne H.M.J Van Parys (ACODEV).

Volgens een VN-rapport van 2012 is er op veel vlakken vooruitgang geboekt wat het behalen van deze doelstellingen betreft, maar is meer vooruitgang vereist. De geselecteerde projecten moeten hiertoe bijdragen.