Fiscale paradijzen

le vendredi 03 mai 2013 17:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens wil dat belastingparadijzen participatief meewerken aan de OESO-standaard inzake fiscale transparantie. Hiertoe heeft hij het initiatief genomen om de procedure voor de ratificatie van akkoorden die uitwisseling van gegevens voorzien, te stroomlijnen. Deze maand nog worden de 8 ondertekende verdragen met Anguilla, Antigua en Barbuda, Gibraltar, Grenada, Japan, Montserrat, Seychellen en Tsjechië op de Ministerraad besproken. Deze verdragen zullen met 10 andere reeds door de ministerraad besproken verdragen worden ingediend in het parlement zodat ook met deze landen een goede samenwerking mogelijk wordt: Bahama’s, Belize, Dominica, Ijsland, Korea, Saint-Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, China, Liechtenstein.

Deze versnelde aanpak sluit bovendien aan bij de acties van de minister op EU-niveau. Binnen de ECOFIN-Raad in april heeft Geens meegedeeld actief te willen meewerken aan het initiatief van de vijf lidstaten (Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) om over te stappen in een multilateraal systeem van automatische uitwisseling van bankgegevens. Het systeem is gebaseerd op de Amerikaanse FATCA-wet, de Foreign Account Tax Compliance Act, die buitenlandse banken verplicht om rekeninginformatie van Amerikaanse burgers aan te geven bij de belastingadministratie.

Ook met Zwitserland gaat men een versnelling hoger. De minister deelt mee dat binnenkort het Dubbelbelastingverdrag met Zwitserland zal aangepast worden zodat de OESO-standaard inzake gegevens uitwisseling ook met dit land een feit wordt. Dit akkoord wordt nu administratief gefinaliseerd en kan dan ter goedkeuring op de ministerraad worden voorgelegd. Bovendien heeft de minister met de Zwitserse minister van Financiën gesproken over een FATCA-formule voor de toekomst. De minister verheugt zich voor de openheid die hij aan Zwitserse zijde heeft mogen vaststellen.