Modernisering FOD Financiën

le vendredi 17 mai 2013 17:00 Communiqués de presse

De ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een aantal koninklijke besluiten goed die het moderniseringstraject van de FOD Financiën (Coperfin) in een volgende fase brengt. In de eerste fase deed de FOD belangrijke inspanningen op het vlak van ICT (zoals Tax-on-web) en hertekende het departement zijn werkprocessen. De herschikking van de diensten van de FOD Financiën is de volgende stap. Dit moet een performantere organisatie met een duidelijke structuur opleveren waar burgers en ondernemingen terechtkunnen.

De nieuwe structuur moet Financiën in staat stellen om sneller en beter te werken omdat het dossier van één burger/onderneming voortaan binnen één dienst behandeld zal worden. Waar burgers en ondernemingen nu nog te vaak verschillende gebouwen en diensten moeten bezoeken, zal dit in de toekomst minder het geval zijn. De mogelijkheden voor interne mobiliteit van de medewerkers overheen de verschillende diensten van Financiën zullen gevoelig verhogen. Daarnaast blijft het departement volop inzetten op het aanbieden van e-services.

Door de goedkeuring van de koninklijke besluiten kan deze langverwachte nieuwe structuur eindelijk ingevoerd worden. Elke medewerker moet een plaats krijgen binnen deze nieuwe organisatiestructuur. Daarvoor was een nieuwe reglementering nodig. De minister is tevreden dat hij met deze maatregelen de FOD Financiën op de weg kan helpen van moderne dienstverlening. De minister zal deze nieuwe structuur vorm geven in overleg met alle betrokkenen.