Wikifin.be: nieuwe toepassing

le lundi 27 mai 2013 17:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens is tevreden over de verdere stappen die de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) zet in zijn opdracht om de consument te helpen in de financiële  keuzes die hij of zij maakt in zijn leven. Eén van die belangrijke momenten in het leven van een mens is het ogenblik dat hij of zij op pensioen gaat. De portaalsite Wikifin start nu een sensibiliseringscampagne rond “dit belangrijke levensmoment” met een pensioenquiz.

De pensioenquiz is een didactische quiz met de bedoeling om jongeren en de ook al wat oudere mensen te sensibiliseren voor het thema pensioen.  De hervorming van het pensioenstelsel is heel actueel en is voor elke burger heel relevant. Hij stelt zich vragen zoals: zal ik een voldoende hoog pensioen hebben om nog comfortabel te kunnen blijven leven? Hoeveel moet ik nog sparen? Op welke leeftijd zal ik kunnen stoppen met werken? enz … De resultaten van de quiz worden geanalyseerd en nog voor de zomer bekend gemaakt.

“Als minister van Financiën vind ik de financiële vorming van de burger van het allergrootste  belang. Wikifin.be heeft vanaf de start bewezen dat er heel veel vraag is naar neutrale, betrouwbare en toegankelijke financiële info. Deze nieuwe toepassing zal aan heel veel mensen een correct antwoord geven op vragen rond hun toekomstig pensioen”.