Europese Commissie geeft België geen boete

le mercredi 29 mai 2013 17:00 Communiqués de presse

De Regering heeft vandaag kennis genomen van de aanbevelingen van de Europese Commissie in het kader van de Excessive Deficit Procedure (EDP) en haar beslissing dat een boete voor België niet aangewezen zou zijn.

Ze houdt hierbij rekening met de elementen die de Regering ter verduidelijking had aangevoerd. Dit betreft ondermeer de uitzonderlijke situatie in 2010-2011 waarin het land een periode van 541 dagen zonder een volwaardige regering kende, de belangrijke structurele inspanning  van 2012, het principe van niet-retroactiviteit.

- De Commissie geeft België, samen met Nederland en Portugal, één extra jaar om uit de EDP-procedure te treden. Dit komt overeen met het engagement dat de Regering in het Stabiliteitsprogramma is aangegaan.

- Op basis van de analyse van de Belgische situatie in de periode  2010-2012, heeft de Europese Commissie geoordeeld dat een boete voor ons land niet aangewezen is. Het zou niet alleen niet fair zijn, het zou eveneens ingaan tegen de essentie van Europees Recht, met name het principe van niet-retroactiviteit. De Europese Commissie zal dus geen stappen terzake ondernemen.

- De Europese Commissie erkent dat in 2012 voldoende inspanningen zijn geleverd. Echter, gelet op de bescheiden inspanningen in 2010-2011, waarbij de politieke omstandigheden worden erkend, wordt het gemiddelde over de 3 jaren als onvoldoende beschouwd.

Ter herinnering, de regering heeft op 17 maanden tijd in een context van dalende groei in de Eurozone, een inspanning van bijna 20 miljard Euro geleverd. De Regering bevestigt dat ze onverkort vasthoudt aan haar engagementen aangegaan in het kader van het Stabiliteitsprogramma.

België blijft op Europees niveau pleiten voor een evenwichtige aanpak die balanceert tussen duurzame budgettaire besparingen en steunmaatregelen voor meer groei en meer werk. Dit is de enige mogelijke aanpak voor de Europese Unie om uit deze crisis, die zeer veel Europese burgers treft, te geraken.

De Regering neemt nota van de aanbevelingen van de Commissie in verband met het Nationaal Hervormingsplan.

Ze deelt de doelstelling van de Commissie om de competitiviteit en de arbeidsmarkt van ons land te versterken en de financiering van ons sociaal model te vrijwaren in het licht van de vergrijzing. De Commissie erkent dat ons land daartoe reeds structurele hervormingen heeft doorgevoerd en vraagt om op de ingeslagen weg door te gaan. Met haar relancestrategie zet de regering, in samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten in op economische groei en jobcreatie.