Verslag van de schuld 2012

le mercredi 12 juin 2013 17:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën, Koen Geens stelde vandaag samen met administrateur-generaal van de Schatkist, de heer Marc Monbaliu, het jaarverslag van de schuld over het jaar 2012 voor. De minister gaf ook een vooruitblik op 2013 en de evolutie van de schuldgraad de komende jaren.

Na de vorming van de regering eind 2011  is de rente op de 10-jarige Belgische overheidsobligatie tot een normaal niveau gedaald en toonde het fenomenale succes van de “Leterme”-staatsbon aan dat de Belgische burgers desnoods de financiering van de staatsschuld konden overnemen.  Een blijk van vertrouwen die deze regering in tijden van de economische en financiële spanningen zeer goed kon gebruiken.

De terugkeer van de politieke stabiliteit en de opmaak van een geloofwaardig overheidsbudget  hebben de investeerders zeer snel opnieuw kunnen overtuigen van de waarde van Belgisch lange-termijnschuldpapier. Vooral Amerikaanse en Japanse investeerders bleken midden 2012 geïnteresseerd te zijn.

Dankzij een efficiënt beheer van de schuld is het Agentschap van de Schuld er in geslaagd om op optimale wijze de financieringsbehoeften van de staat te verzekeren.  Het Agentschap gaf in 2012 leningen  uit voor meer dan 48 miljard euro. Dit bedrag was hoger dan voorzien en liet toe om de schuld op korte termijn te verminderen.  Ondanks de slechte conjunctuur is België in 2012 er in geslaagd om onder de 100% schuldratio te blijven.

Tijdens het begrotingsdebat van maart jl. heeft de regering zich voorgenomen om de schuldgraad in 2013 niet te laten uitstijgen boven 100% van het bbp. Binnen het Stabiliteitsprogramma is bovendien een begrotingstraject uitgestippeld dat op middellange termijn , vanaf 2014, een afbouw van de schuld zal realiseren.  Ook de verkoop van activa past in dit kader: de regering heeft in april de Staatsparticipatie in RPI verkocht voor 1 miljard euro.