KMO's kunnen gemakkelijker aan lening geraken

le vendredi 14 juin 2013 20:00 Toelichting in Het Journaal 7 op Eén

Een op de drie kleine en middelgrote ondernemingen zegt moeilijkheden te ondervinden om een bankkrediet te krijgen, terwijl kmo's die wel toegang tot krediet hebben, vaak zware interesten moeten betalen of zware waarborgen moeten voorleggen. Een nieuw wettelijk kader en een gedragscode moeten het evenwicht tussen banken en ondernemers herstellen.

De maatregelen moeten de informatieverplichting van de bank versterken. Voortaan moet de bank het krediet voorstellen dat het beste past bij de noden van de ondernemer. Wanneer een rechter vaststelt dat dit niet gebeurd is, dan kan hij opleggen dat het krediet gratis wordt vervangen door de gepaste kredietformule. Ook moet de kredietverstrekker op eenvoudig verzoek en gratis een ontwerpovereenkomst overhandigen en moet hij de belangrijkste elementen van het contract uitleggen.

De regering beperkt ook de wederbeleggingsvergoeding die een ondernemer moet betalen wanneer hij een krediet vervroegd terugbetaalt. Voor kredieten onder 1 miljoen euro geldt een maximum van zes maanden interest. Voor bedragen boven 1 miljoen euro moeten de werkgeversorganisaties van ondernemers en kredietinstellingen een schema uitwerken dat deel zal uitmaken van een gedragscode. Ze krijgen daarvoor drie maanden de tijd. Daarna mag de regering zelf de regels vastleggen.

Bekijk het fragment »