Bijeenkomst Europese ministers van Financiën

le samedi 22 juin 2013 10:00 Communiqués de presse

De Raad heeft de aanbevelingen die de Europese Commissie op 29 mei had voorgesteld in het kader van het nationaal hervormingsprogramma en van het stabiliteitsprogramma aangenomen voor alle lidstaten, zo ook wat België betreft.

Tijdens de Raad werd de vooruitgang op een aantal fiscale dossiers besproken, waaronder het voorstel tot uitbreiding van de spaarrichtlijn en het mandaat dat de Raad op 14 mei aan de Commissie had gegeven om over equivalente maatregelen te onderhandelen met 5 derdelanden (Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino). In het kader van de strijd tegen belastingontduiking, werd het voorstel van Commissaris Semeta voor de verplichte automatische uitwisseling van gegevens besproken. Dit voorstel strekt ertoe de automatische uitwisseling van gegevens uit te breiden tot ondermeer dividenden, meerwaarden en rekeningtegoeden.

Door de eurolanden werd een positieve aanbeveling aangenomen voor het voorstel tot toetreding van Letland tot de Eurozone. De voorgestelde toetreding is voorzien voor januari 2014. Dit is een belangrijke stap voor de eurozone en een teken van vertrouwen in haar toekomst.

De Raad hield eveneens een diepgaand debat over de Richtlijn voor het herstel en de afwikkeling van bancaire instellingen (de bank recovery and resolution directive, BRRD). Deze Richtlijn heeft als doel het instrumentarium van de lidstaten om bankencrisissen aan te pakken, te harmoniseren en is een belangrijke stap in de uitbouw van de bankenunie.  Er werden belangrijke stappen vooruit gezet, al kon een ‘general approach’ nog niet bereikt worden. Het Iers voorzitterschap plant volgende week een nieuwe bijeenkomst van de Raad hierover.