Belangrijke stap in Bankenunie

le jeudi 27 juin 2013 10:00 Communiqués de presse

Vannacht bereikte de Ecofin-raad een akkoord over de ontwerprichtlijn voor het herstel en de afwikkeling van bancaire instellingen (de bank recovery and resolution directive, BRRD).  Met deze ‘general approach’ kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen.

Deze ontwerp-richtlijn heeft als doel het instrumentarium van de lidstaten om bankencrisissen aan te pakken, te harmoniseren.  Ze staat toe banken te redden of af te wikkelen zonder bijdrage van de belastingbetaler en met optimale bescherming van de spaarder.  Dit eenvormig systeem zorgt voor een level playing field in de interne markt en moet het precaire vertrouwen in het Europees financieel systeem versterken.

Het stelt een arsenaal van maatregelen in het vooruitzicht om banken er weer bovenop te helpen, of indien het niet meer anders kan, ze op ordentelijke wijze af te wikkelen.  Zo kunnen bepaalde activiteiten van een bank worden overgedragen, kan een brugbank worden opgericht en kunnen bepaalde activiteiten worden afgescheiden in een zogenaamde ‘bad bank’.

Het ontwerp creëert ook een zogenaamd ‘bail-in-tool’, waarmee bepaalde passiva van een noodlijdende bank in kapitaal kunnen worden omgezet of afgeschreven worden.  Het ontwerp voorziet ook in een voorrecht voor deposito’s boven 100.000 euro van particulieren en KMO’s, zowel in de bail-in-procedure als in faillissement.  Minister Geens had daar eerder op de Ecofin van 14 mei voor gepleit.  De Ecofin-raad heeft die optie gevolgd.

Dit ontwerp is een belangrijke stap in de uitbouw van de bankenunie.  De volgende te realiseren stap is de creatie van een Europees resolutiemechanisme voor banken (single resolution mechanism, SRM).  Minister Geens kijkt uit naar het voorstel van de Commissie.