Prospectuswet wordt aangepast

le mercredi 03 juillet 2013 17:00 Communiqués de presse

De Belgische prospectuswet zal binnenkort onder impuls van de Europese wetgever worden aangepast. Het wetsontwerp dat de Minister van  Financiën hiertoe heeft neergelegd beoogt een betere bescherming van de belegger en het drukken van de kosten voor de ondernemingen. Het ontwerp werd reeds goedgekeurd in de Kamer en kreeg gisteren, 2 juli, groen  licht van de Senaatscommissie. 

Ondernemingen die geld willen  ophalen bij het brede publiek, via aandelen, obligaties of  beleggingsfondsen moeten een prospectus opmaken. Dergelijke prospectus of informatiedocument dient ertoe om de belegger te informeren over de  belangrijkste kenmerken van de aanbieding zodat deze een verantwoorde beleggingsbeslissing kan nemen. De prospectus geeft onder meer informatie over de uitgever van het beleggingsproduct, de  kenmerken van het beleggingsproduct en de hieraan verbonden risico’s en de  uitgiftevoorwaarden. Een prospectus mag pas na goedkeuring door de FSMA  worden gepubliceerd.

De drempel die aangeeft vanaf wanneer een aanbieding als openbaar wordt beschouwd zal nu worden aangepast. Tot op  heden hadden aanbiedingen die een tegenwaarde van meer dan 50.000 euro vereisten, geen openbaar karakter en was bijgevolg geen prospectus vereist. De drempel wordt nu opgetrokken tot 100.000 Euro. Dat wil zeggen dat er in meer gevallen dan voorheen een prospectus met samenvatting zal moeten worden aangeboden aan beleggers zodat zij beter  geïnformeerd worden.

Om de transparantie te verbeteren, wordt ook de inhoud van de samenvatting van het prospectus gewijzigd, zodat die kan worden toegespitst op de "kerngegevens" van de verrichting. Daarbij  wordt ernaar gestreefd om van de samenvatting een essentiële  informatiebron te maken voor het publiek. De samenvatting van de  prospectus moet bondig, eenvoudig en duidelijk zijn, en moet vooral  gemakkelijk te begrijpen zijn voor de belegger.

De procedure voor de goedkeuring van reclame wordt eveneens aangepast zodat de FSMA steeds kennis kan nemen van de definitieve goedgekeurde versie van de prospectus alvorens een reclame goed te keuren die bijvoorbeeld een beschrijving bevat van de essentiële kenmerken van de geboden beleggingsinstrumenten.

Naast een verhoogde consumentenbescherming beoogt het wetsontwerp onder andere ook de kosten voor ondernemingen te drukken door te voorzien in een prospectusvrijstelling voor  aanbiedingen aan het personeel, zoals werknemersaandelen. Ook zal een nog geldig prospectus opnieuw kunnen worden gebruikt door de  tussenpersonen die de betrokken beleggingsinstrumenten doorverkopen.

“Met dit wetsontwerp slaan we twee vliegen in één klap: er wordt een bijkomende stap gezet in het verhogen van de beleggersbescherming en  bovendien slagen we er in om de kosten voor ondernemingen te drukken”, aldus Minister Koen Geens.