Laatste fiscale regularisatieronde

le jeudi 04 juillet 2013 22:00 Communiqués de presse

De Senaat keurde het wetsontwerp goed dat de procedure voor de  fiscale regularisatie wijzigt. De nieuwe regels zullen van toepassing  zijn  voor de regularisatie-aangiften ingediend vanaf 15 juli 2013 en ten laatste op 31 december 2013. De procedure staat open voor  particulieren, bedrijven alsook  rechtspersonen onderworpen aan de  echtspersonenbelasting.

Op inkomsten afkomstig van fiscale fraude die worden geregulariseerd, zal het normaal belastingtarief van toepassing zijn, verhoogd met een  sanctie van 15 procentpunten.

Inkomsten afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude die worden geregulariseerd, ondergaan eveneens het normaal belastingtarief, verhoogd met een boete van 20 procentpunten.

Voor fiscaal verjaarde kapitalen -dit zijn kapitalen waar fiscaal  geen heffingsbevoegdheid meer bestaat- zal een uniek tarief van 35  procent van  toepassing zijn op het geregulariseerde kapitaal.

Zoals in de vroegere regeling zal de aangever in zijn  regularisatie-aangifte de oorsprong en bedrag van de aangegeven sommen  moeten meedelen. Voor kapitalen en inkomsten afkomstig van ernstige en  georganiseerde fiscale fraude moet men de periode aangeven tijdens dewelke de kapitalen en inkomsten zijn verworven, de gebruikte financiële  rekeningen, alsook een bondige verklaring van het fraudeschema. De  aangever beschikt vanaf de aangifte over 6 maanden om de bewijsstukken hiertoe neer te leggen.

Minister Koen Geens: “Met deze laatste regularisatieronde willen we de mensen de mogelijkheid geven om alsnog op een correcte manier belastingen te betalen voor fiscale fraude uit het verleden. Weliswaar  met een hogere sanctie, maar met meer rechtszekerheid op het strafrechtelijk vlak.”