Btw-behandeling voedseldonaties

le mardi 09 juillet 2013 12:00 Communiqués de presse

Warenhuizen die voedseloverschotten schenken aan een voedselbank  moeten nu nog altijd de btw die betaald werd bij de aankoop van goederen en die zij aftrokken, terugstorten. Een vrijstelling van btw voor schenkingen aan voedselbanken wordt bovendien niet toegelaten.

Om  hieraan tegemoet te komen heeft Minister van Financiën Geens zijn administratie de opdracht gegeven een omzendbrief uit te werken die de omstandigheden, modaliteiten en voorwaarden nader zal omschrijven waarbinnen de administratie geen btw meer zal eisen over de onttrekkingen die hiermee gepaard gaan. Concreet betekent dit dat de warenhuizen geen btw meer verschuldigd zijn bij schenkingen, waardoor  het voor hen interessant wordt om goederen te schenken in plaats van goederen te vernietigen. De voorwaarde is natuurlijk ook dat deze voedingsmiddelen op hun beurt door de liefdadigheidsorganisaties gratis worden uitgedeeld onder de hulpbehoevenden in België.

“Onverkoopbare voedingsmiddelen” zijn voedingsmiddelen die nog geschikt zijn voor consumptie maar onverkoopbaar zijn geworden in normale commerciële omstandigheden bijvoorbeeld wegens overtollige voorraden, het naderen van de vervaldatum of grote gebreken in de verpakking. Bovendien zullen  de producent en het distributiebedrijf een attest ondertekenen waarop de aard en de hoeveelheid van de goederen vermeld worden en waarin de Voedselbank garandeert dat de goederen gratis worden verdeeld onder de minstbedeelden in België. De producent en het distributiebedrijf behouden het recht op aftrek van de btw geheven op de aankoop van de  betreffende goederen .

Bij handelaars gaat 2,5 % van het voedsel verloren, bij producenten 1%. Op dit ogenblik wordt 60% van deze onverkoopbare voedingsmiddelen vernietigd. Voor de producent of voor de distributeur was dit tot nu toe de goedkoopste manier om zich te ontdoen van deze overstocks.

In 2012 hebben Belgische handelaars zo’n  2.457 ton voedsel geschonken aan de voedselbanken. Dit vertegenwoordigt slechts 15 % van het totale voedseloverschot. Eén van de factoren die een hindernis vormde was de btw. Wanneer goederen werden geschonken aan Voedselbanken werden de onttrekkingen namelijk gelijk gesteld met leveringen tegen betaling.

Koen Geens: ”Met deze maatregel kom ik tegemoet aan de bereidwilligheid van producenten en distributiebedrijven die onverkoopbare voedingswaren gratis willen schenken aan de minstbedeelden en geef ik aan de Voedselbanken de kans om nog meer mensen te helpen met een groter aanbod.”

Cindy Fransen (CD&V-gemeenschapssenator): “Voedselbanken en andere caritatieve organisaties spelen een belangrijke rol in het vermijden van armoede en in de bestrijding van voedselverlies. Door voedseloverschotten van warenhuizen te verdelen onder mensen in armoede ontstaat een win-winsituatie: zowel voedselarmoede als voedselverlies worden zo bestreden.”