Pleidooi voor bankenhervorming

le mardi 09 juillet 2013 18:07 Bericht

Minister Geens nam deel aan de bijeenkomst van de Europese Ministers van Financiën in Brussel. Het was een wat speciale bijeenkomst: de eerste met formele deelname van de 28ste lidstaat, Kroatië en de eerste onder het Litouwse Voorzitterschap. Bovendien zette de Raad het licht formeel op groen voor toetreding van Letland tot de Eurozone. Het is een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst van de eenheidsmunt.

Tijdens de bijeenkomst kwam Minister Geens tussen aangaande de structurele bankenhervorming. Voor België is het in het licht van het regeerakkoord van belang dat vooruitgang kan worden geboekt en dat ook een Europees kader vorm kan krijgen. De Minister moedigde de Europese Commissie aan om initiatieven te nemen en om het debat in de schoot van de Raad verder te voeren. De Minister is tevreden dat het punt op de informele Raad van midden september in Vilnius zal besproken worden. Bovendien werd de aanmoediging van de Minister daags nadien kracht bijgezet door de aankondiging van Commissaris Barnier dat na de zomer een voorstel zal worden neergelegd.