17.210 aangiften fiscale regularisatie

le lundi 15 juillet 2013 17:51 Bericht

Het Contactpunt Regularisatie stelde op 15 juli om 06h00 vast dat in 2013 reeds 17.210 regularisatie-aangiften werden ingediend, waarvan 10.254 in de maand juli. Deze aangiftes zullen nog behandeld worden volgens de oude procedure.

Aangiftes die tussen 15 juli en 31 december worden ingediend, zullen worden behandeld volgens de nieuwe procedure. Ten eerste zullen ook rechtspersonen volgens de nieuwe procedure aangifte kunnen doen. Ten tweede gelden er strengere sancties en wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en ernstige fiscale fraude enerzijds en verjaarde en niet-verjaarde kapitalen anderzijds. Ten derde geldt onder de nieuwe procedure een hogere strafrechtelijke bescherming voor een aantal witwasmisdrijven.

Niet-verjaarde kapitalen afkomstig van gewone fraude zullen kunnen worden geregulariseerd aan het gewone tarief met een verhoging van 15 procentpunten. Voor niet- verjaarde kapitalen afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude bedraagt de verhoging 20 procentpunten. Voor verjaarde kapitalen geldt een uniek tarief van 35%.

Aangaande het vooropgestelde budgettaire objectief, verwacht de minister dat dit zal bereikt worden en mogelijk overschreden kan worden. Het is echter op dit moment nog te vroeg om te speculeren over de finale opbrengst.