Akkoord verdeling saneringsinspanningen

le mercredi 17 juillet 2013 12:00 Bericht

Het Overlegcomité heeft vandaag een akkoord bereikt tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen over de verdeling van de te realiseren begrotingsinspanningen voor 2014. Dit akkoord is een belangrijke stap in de voorbereiding van de globale begroting 2014 van alle Belgische overheden waarvan het ontwerp ten laatste op 15 oktober moet voorgelegd worden aan de Europese Commissie.

Om de structurele doelstelling vastgelegd in het Stabiliteitsprogramma te respecteren moet België in 2014 een nominaal tekort halen van 2,15%. Het tekort van het federale niveau zal daarbij maximaal 2,25 % bedragen. Entiteit II (gemeenschappen, gewesten en lokale overheden) moet een
resultaat van +0,1% behalen.

Op 2 juli werd reeds een akkoord bereikt over de verdeling van de inspanning tussen Entiteit I en Entiteit II voor 2013. In het akkoord over de Bijzondere Financieringswet werd bovendien overeengekomen dat de gemeenschappen en gewesten ook in 2015 en 2016 zullen bijdragen tot de
sanering van de overheidsfinanciën via een gedeeltelijke inhouding van de overgedragen bedragen van de overgehevelde bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming.

Minister Geens over het akkoord van vandaag: “Dit akkoord weerspiegelt opnieuw de bereidwilligheid van alle overheden in ons land om gezamenlijke inspanningen te leveren met het oog op een stabiel begrotingskader. Het legt de basis voor het behalen van de doelstellingen die werden afgesproken met Europa in het kader van het Stabiliteitsprogramma.“