Laatste dag voor Tax-on-Web

le mercredi 17 juillet 2013 10:43 Bericht

Belastingplichtigen kunnen nog tot en met 17 juli hun aangifte via Tax-on- Web indienen. Voor mandatarissen kan dit nog tot 16 oktober. Op 16 juli om 01h00 werd de kaap van 2,5 miljoen aangiftes overschreden en werden 200.000 aangiftes meer geteld als op het zelfde tijdstip in 2012.

Wie niet of niet tijdig zijn aangifte indient, zal van de FOD Financiën een herinneringsbrief ontvangen. De belastingplichtige die binnen de herinneringsperiode antwoordt, zal geen sanctie krijgen. Voor wie niet reageert, zullen sancties in de vorm van administratieve boetes of belastingverhogingen van toepassing zijn.

In 2012 werden 3.390.027 aangiftes of 51% van het totaal aantal aangiftes via tax-on-web ingediend. Er werden 1.798.358 aangiftes (27%) op papier ingediend en men telde 1.464.065 (22%) vereenvoudigde aangiftes.