Begrotingsamendementen goedgekeurd

le jeudi 18 juillet 2013 19:10 Bericht

De plenaire vergadering van de Senaat heeft vanavond de wetgeving aangenomen betreffende de maatregelen die het begrotingsconclaaf begin deze maand had genomen. Hiermee is er een stabiel kader en rechtszekerheid voor wat de begroting voor 2013 en 2014 betreft. 

We blijven hiermee op koers voor het behalen van onze begrotingsdoelstellingen: 1% structurele verbeteringen realiseren in 2013, het terugdringen van het structurele begrotingstekort tot -1,2% tegen eind 2014 en de weg inslaan richting het structureel begrotingsevenwicht in 2015.