Overheidsschuld

le lundi 22 juillet 2013 13:24 Communiqués de presse

Eurostat heeft vandaag voor de Unie de schuldgraad voor het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd. Voor België bedraagt de schuld per 31 maart 2013 394,2 miljard Euro, ofwel 104,5% BBP. Dit cijfer ligt hoger dan het cijfer dat Eurostat voor het vierde kwartaal van 2012 optekende, nl. 99,8%. 

Het is in België een jaarlijks terugkerend fenomeen dat de schuld in het eerste kwartaal snel stijgt om dan tegen het einde van het jaar te normaliseren.

Dit komt hoofdzakelijk door twee factoren:
• In het begin van het jaar is er een groter financieringstekort dan op het einde van het jaar: er zijn in het begin van het jaar relatief gezien minder inkomsten t.o.v. uitgaven dan op het einde van het jaar.
•  De consolidatie van de overheidsschuld heeft vooral plaats op het einde van het jaar. Op het einde van het jaar brengen de verschillende overheidsinstellingen hun geld bij de Schatkist, zodat dit geld in mindering kan gebracht worden van de bruto-schuld. Tijdens het jaar gebeurt dit veel minder.

Dit is ook merkbaar in andere landen, zij het minder uitgesproken, omdat daar vaak een centraler beheer is van de overheidsgelden door de Schatkist waardoor er minder geld beschikbaar is bij de verschillende instellingen en waardoor er dus op een meer permanente manier wordt geconsolideerd.

Bovendien houdt het cijfer nog geen rekening met een aantal grote transacties die de schuldenlast in 2013 zullen verlichten, zoals de verkoop van Royal Park Investments en de terugbetaling van de Vlaamse overheidssteun door KBC.

Op 15 juli 2013 deelde het Agentschap voor de Schuld mee dat de niet-geconsolideerde federale staatsschuld, d.i. exclusief de tegoeden en de schulden van Entiteit II (Gewesten / Gemeenschappen / lokale overheden) per eind juni 2013 376,2 miljard Euro bedroeg.