Finshop, een project met toekomst

le jeudi 25 juillet 2013 13:56 Bericht

Minister Geens bracht vandaag met zijn collega Minister van Justitie Annemie Turtelboom een bezoek aan de Finshop te Brussel (Haren). Dit naar aanleiding van de nieuwe wetgeving betreffende de vernietiging en terbeschikkingstelling van in beslag genomen goederen.

Finshop is gegroeid uit de Domeinen en staat in voor de realisatie van roerende goederen die buiten gebruik gesteld zijn (oude bureau’ s, computers, stoelen,…), in beslaggenomen of verbeurd verklaard, verlaten of ter griffie neergelegd zijn (gaande van voertuigen tot handtassen en GSM’s…). Finshop ‘realiseert’ roerende goederen d.w.z. verkoopt (openbaar of uit de hand), recycleert, vernietigt of geeft ze in bruikleen overeenkomstig de geldende regelgeving. Finshop realiseert een omzet van 3 à 4 miljoen euro per jaar.

De federale overheidsdiensten zijn verplicht een beroep te doen op Finshop voor de tegeldemaking van hun roerende goederen. De bevoegdheid die ten voordele van de gemeenschappen en gewesten wordt uitgeoefend is facultatief: zij kunnen, maar moeten geen beroep doen op Finshop voor de tegeldemaking van hun buiten gebruik gestelde roerende goederen.

De Finshop te Brussel werd opgericht in 2009 en is de eerste stap in een totaalproject. Bedoeling is eveneens Finshops in te richten in Vlaanderen en Wallonië.

www.finshop.belgium.be