Resultaten Dexia

le mercredi 07 août 2013 12:00 Communiqués de presse

Deze ochtend publiceerde de Raad van Bestuur van Dexia de halfjaarresultaten (€ -905 mio). De Minister neemt er akte van.

De Minister noteert dat naast de bijkomende provisie van €59 mio voor Detroit (zoals medegedeeld door Dexia op 22 juli), het tegenvallend resultaat van het tweede kwartaal (€-576 mio, zijnde het verschil tussen -905 en -329 mio, d.i. het verlies van het eerste kwartaal) voor een zeer aanzienlijk deel het gevolg is van eenmalige elementen en van de toepassing van nieuwe waarderingsregels (IFRS 13). Reeds op 1 juli had Dexia aangekondigd dat IFRS 13 kon leiden tot een verlies van ongeveer €450 mio.

De Minister noteert dat de balans sterk werd afgebouwd alsook dat het gevoerde beleid geen significante afwijkingen vertoont ten aanzien van het door de Europese Commissie goedgekeurde plan. Hij merkt ook op dat de financieringskosten gedurende het tweede trimester daalden deels omwille van de verbeterde liquiditeitspositie. De groep tekende gedurende het eerste semester ook sterkere kapitaalratio’s op.

Niettegenstaande een verlies in het verlengde van de verwachtingen ligt voor wat een restbank is, blijft sterke waakzaamheid geboden. De Regering volgt de situatie verder van dichtbij op en zal er prioritair op toezien dat het afgesproken traject gehandhaafd blijft.

De Minister merkt op dat de CEO van Dexia, de heer Karel De Boeck, heeft bevestigd dat hij ter beschikking blijft van het Parlement, om tijdens het najaar de nodige toelichting te verschaffen bij de verdere afwikkeling van het plan, zoals hij op regelmatige basis doet.