FSMA

le lundi 02 septembre 2013 02:00 Communiqués de presse

De Regering heeft beslist om de kandidatuur van de heer J.P. Servais als voorzitter van het directiecomité van de FSMA voor advies voor te dragen aan de Raad van Toezicht van de instelling.

Bij die gelegenheid zal  meteen advies worden gevraagd over drie wijzigingen aan de governance van de FSMA. Vooreerst zal de doorslaggevende stem van de Voorzitter binnen het vierkoppig directiecomité worden afgeschaft. Vervolgens zal de bevoegdheid van het auditcomité binnen de raad van toezicht ten aanzien van het directiecomité worden versterkt. Tenslotte zullen de functies van de secretaris-generaal worden geïntegreerd in het directiecomité, zodat het aantal door de Regering aan te duiden mandatarissen daalt van vijf naar vier.

Minister Geens wil zo een aantal bijkomende waarborgen inbouwen die de instelling moeten toelaten blijvend tegemoet te komen aan de sedert de financiële crisis steeds meer uitgesproken verwachtingen van talrijke stakeholders.