Vereenvoudigingswet voorbereid

le vendredi 20 septembre 2013 02:00 Bericht

In afwachting van de fiscale hervormingen heeft Minister Geens aan zijn medewerkers gevraagd om een oplijsting te maken van een aantal zaken die achterhaald of onredelijk zijn, of die strijdig zijn met het Europees recht. Het wetsontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan de Ministerraad.
Een greep uit de maatregelen:

  • de taks op octrooien vervalt voor bedrijven;
  • kleine ondernemingen en verenigingen zijn pas BTW-plichtig vanaf een omzet van 25.000 euro;
  • het registratierecht op vonnissen vervalt;
  • bij BTW-boetes is 200% niet langer de norm;
  • de hoofdelijke aansprakelijkheid bij veroordelingen wordt afgeschaft.
Lees het artikel in Het Laatste Nieuws hierover »