Ontmoeting met Edward Gardner

le mardi 24 septembre 2013 02:00 Bericht

Edward Gardner is IMF mission chief voor België. Gardner was zeer te spreken over de besparingsinspanningen die de regering doet om de budgettaire doelstellingen te behalen. Hij vond ook dat België op de goede weg is met de geplande structurele hervormingen in de
arbeidsmarkt, de pensioenen en de verbetering van competitiviteit. Hij stelde voor de ingeslagen weg verder te volgen.