Indieningstermijn TOW-mandatarissen verlengd

le lundi 30 septembre 2013 02:00 Communiqués de presse

Koen Geens heeft vandaag beslist om de indieningstermijn voor de aangiften in de personenbelasting die door mandatarissen via Tax-on-Web worden ingediend, met twee weken te verlengen. De termijn, die aanvankelijk liep tot en met 16 oktober 2013, wordt verlengd tot en met 31 oktober 2013.

Met de beslissing tot verlenging wordt rekening gehouden met de problemen van werklast die door de kabinetten van de cijferberoepen werden gesignaleerd. Minister Geens acht het aangewezen dat Financiën, in de geest van de tax-cificatie, aandacht heeft voor deze vraag. Hij wijst hierbij tegelijk op het verzoek van de administratie Financiën om het indienen van de aangiftes te spreiden.

Met deze verlenging wordt de logica doorgetrokken van de op 26 september uitgestelde deadline voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting (9 oktober) en wordt rekening gehouden met de informaticahinder van de afgelopen dagen.