Belgisch statement IMF-Wereldbank

le vendredi 11 octobre 2013 02:00 Bericht

In Washington heeft Minister Geens het Belgische statement neergelegd bij IMF en Wereldbank. In het statement erkent hij de belangrijke rol vanhet IMF bij het aanpakken van de crisis, via expertise en het mobiliseren van fondsen en roept hij op tot verdere nauwe samenwerking tussen IMF en EU. Hij benadrukte het belang om de veranderde verhoudingen in de wereldeconomie adequaat te weerspiegelen in de beheersstructuren van het Fonds.

Minister Geens onderlijnt eveneens het belang van de Wereldbank als cruciale actor in de strijd tegen de armoede wereldwijd. De Minister verheugt zich om het enthousiasme dat de nieuwe strategie van de Wereldbank genereert. Armoedebestrijding en gedeelde welvaart blijven cruciale aandachtspunten wereldwijd.