Lastenverlaging horeca

le jeudi 24 octobre 2013 02:00 Bericht

Vandaag werd in  de eindstemming van de Senaat het wetsontwerp van minister Koen Geens en staatssecretaris Crombez dat moet resulteren in een nieuw sociaal en fiscaal regime voor gelegenheidsarbeid in de horeca goedgekeurd. Het ontwerp kadert in de uitvoering van de relancestrategie van de regering. Daarin is voorzien om ondersteunings-maatregelen in te voeren voor de gelegenheidsarbeid in de horecasector. Het wetsontwerp heeft
een sociaal en een fiscaal luik.

Op fiscaal vlak wordt het inkomen uit gelegenheidsarbeid afzonderlijk belastbaar aan een tarief van 33%. Hierdoor wordt de bezoldiging die een gelegenheidswerknemer ontvangt aan een tarief van 33 % belast in plaats van aan het progressief tarief. Het afzonderlijk tarief geldt voor de bezoldigingen voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per jaar, die worden toegekend aan gelegenheidswerknemers. Indien op het aanslagbiljet blijkt dat het voordeliger is voor de gelegenheidswerknemer om zijn bezoldiging net zoals zijn andere beroepsinkomsten toch aan het progressief te belasten, zal dit automatisch gebeuren. Op die manier zal de gelegenheidswerknemer niet benadeeld worden door het afzonderlijk
tarief van 33%.

Deze lastenverlaging zal samen met een vermindering van sociale bijdragen voor vaste contracten in de loop van het vierde kwartaal 2013 van toepassing worden. Voor de bedrijfsvoorheffing zal het afzonderlijk tarief voor de gelegenheidsarbeid in werking treden ten laatste vanaf 1 november 2013. Op die manier zullen de ondersteunings-maatregelen ingevoerd zijn voor de invoering van de geregistreerde kassa op 1 januari
2014.