Oproep projecten Nationale Loterij

le lundi 04 novembre 2013 01:00 Communiqués de presse

In navolging van de projectoproepen in 2012 worden op initiatief van voogdijminister Koen Geens ook in 2013 subsidies van de Nationale Loterij verdeeld via 3 projectoproepen. In het verdelingsplan 2013 van de subsidies van de Nationale Loterij werden opnieuw middelen voorzien voor organisaties die actief zijn binnen de domeinen duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en sociale inclusie en millenniumdoelstellingen.

Het budget van deze projectoproepen bedraagt 5.260.000 euro: 2.410.000 euro voor de projecten in het kader van armoedebestrijding en sociale inclusie, 1.900.000 euro voor de projecten in het kader van duurzame ontwikkeling en 950.000 euro voor projecten die de millenniumdoelstellingen trachten waar te maken.

De periode voor indiening van projecten rond de drie thema’s start op maandag 4 november 2013.  De intekenperiode loopt gedurende 6 weken, tot en met maandag 16 december 2013.

Minister Koen Geens:" De oproepen waren in 2012 erg succesvol. Om de kandidaten nog beter te begeleiden bij de indiening van hun project en om de vergelijkingsopdracht van de jury te vergemakkelijken werden de beoordelingscriteria van de jury's opgenomen in de reglementen.”

Armoedebestrijding en sociale inclusie
De projectoproep "armoedebestrijding en sociale inclusie" zal ook dit jaar onder leiding staan van staatssecretaris voor armoedebestrijding Maggie De Block, met ondersteuning door de POD Maatschappelijke Integratie. Dit jaar richt deze projectoproep zich specifiek tot organisaties die de strijd met kinderarmoede willen aangaan.

Staatssecretaris De Block: "We moeten zoveel mogelijk mensen samenbrengen in de strijd tegen armoede en in het bijzonder tegen armoede bij gezinnen, bij ouders en bij kinderen. Met deze oproep willen wij organisaties aanmoedigen om vanuit hun terreinervaring creatieve, duurzame oplossingen voor te stellen."

Duurzame ontwikkeling
Voor de projectoproep “duurzame ontwikkeling” gaat de minister van Financiën op zoek naar projecten die concrete en blijvende resultaten beogen in het kader van een duurzaam ontwikkelde wereld, want deze transitie vormt een grote uitdaging voor onze samenleving. De invalshoeken zijn ook dit jaar: economie, wetenschapsbeleid, KMO en middenstand, leefmilieu, energie, mobiliteit en Noordzee.

Staatssecretaris Verherstraeten: "Duurzame ontwikkeling betekent vandaag denken aan morgen. Met deze projectoproep gaan wij niet alleen op zoek naar innovatieve projecten om onze consumptie- en productieprocessen aan te passen aan de ecologische grenzen van onze planeet, maar ook naar projecten voor sociale inclusie waardoor de samenleving van morgen voor iedereen toegankelijk wordt."

Millenniumdoelstellingen
De projectoproep “millenniumdoelstellingen” wordt opengesteld voor projecten in het buitenland die als doel hebben bij te dragen tot de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling, zoals aangenomen in de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties, in september 2000.

Vanaf 4 november 2013 zijn de websites www.nationaleloterij-armoede.be www.nationaleloterij-duurzameontwikkeling.be, www.nationaleloterij-millenniumdoelstellingen.be beschikbaar voor deelname. Hierop is alle informatie terug te vinden omtrent de projectoproepen, de jury’s en samenstelling ervan, het reglement voor deelname, het online inschrijvingsformulier en andere praktische informatie. 

De organisaties die in 2012 deelnamen of die in de loop van 2013 reeds een dossier indienden bij de Nationale Loterij in het kader van één van deze projectoproepen, zullen op de hoogte worden gebracht van de lancering van de oproepen.