Procedure fiscale attesten

le mardi 05 novembre 2013 01:00 Communiqués de presse

In afwachting van de blauwdruk voor een fiscale hervorming stelde Minister Geens op 24 oktober een pakket fiscale vereenvoudigingsmaatregelen voor burgers en ondernemingen voor. Eén van die maatregelen is de aanpassing van de procedure voor de erkenning van culturele instellingen in het kader van de giften.