Voorschotten voor opcentiemen

le mercredi 20 novembre 2013 01:00 Bericht

De doorstortingen van opcentiemen naar de gemeenten liggen dit jaar gemiddeld lager dan de ramingen. Het aantal inkohieringen zit op koers met vorig jaar, maar de inkomensmix van de ingekohierde dossiers wijkt af van vorig jaar. Er werden immers vooral reeds vereenvoudigde aangiftes verwerkt en dat gaat vooral over de kleinere inkomens.


Voor de gemeenten is dat voor de financiële planning vervelend. Minister Geens wil dit voor de toekomst oplossen. Daarom vroeg hij zijn administratie een systeem van voorschotten uit te werken, zodat de voorspelbaarheid van de gemeentelijke financiën kan toenemen.