Belasting verhuurde eigendommen

le vendredi 22 novembre 2013 01:00 Bericht

De Europese Commissie wijst België er sinds maart 2012 op dat de fiscale behandeling van eigendommen die verhuurd wordt aan private personen in strijd is met de Europese regels van vrij verkeer van kapitaal.

Verhuurde eigendommen in België worden belast op basis van het kadastraal inkomen, daar waar voor goederen in het buitenland belast wordt op reële huurinkomsten. België wordt gevraagd in een oplossing hiervoor te voorzien.

Er zijn theoretisch gesproken verschillende pistes mogelijk om dit op te lossen. Minister Geens gaat in zijn toespraken telkens in op het juridisch probleem en de theoretische oplossingen. Echter, zoals ook expliciet in de artikelen die hieromtrent zijn verschenen vermeld, er zijn momenteel geen maatregelen die worden besproken, noch zijn er in voorbereiding door de minister of de regering.