Slapende kluizen

le mardi 10 décembre 2013 11:00 Communiqués de presse

Vandaag wordt het wetsontwerp van de regering aangaande “slapende kluizen” besproken in de Kamercommissie. Het wetsontwerp concretiseert een wet uit 2008.

Enkele verduidelijkingen aangaande dit ontwerp:

1) Doelstelling. De wet uit 2008 voorziet in een systeem ten gunste van de eigenaar en/of de erfgenaam van de zogenaamde “slapende tegoeden”,  dit zijn rekeningen, verzekeringen of kluizen. Voor kluizen was dit nog niet operationeel, wat nu door het voorliggende wetsontwerp gebeurt.

Indien tegoeden slapend zijn, is dit immers doorgaans het gevolg van het feit dat personen en/of hun erfgenamen niet meer weten dat deze tegoeden bestaan. Deze tegoeden kunnen nu op een eenvoudige en gratis manier opgespoord worden.

2) Duurtijd veel ruimer dan 5 jaar. Een kluis of safe wordt als slapend beschouwd als de huurprijs gedurende minstens 5 jaar niet meer betaald is en de bank het huurcontract heeft opgezegd. Gezien het jaarlijks huurgeld voor kluizen gedebiteerd wordt van de zichtrekening van de cliënt, betekent dit in de praktijk dat ook de rekening al leeg is en dat het doorgaans veel meer dan 5 jaar geleden is dat de cliënt nog contact heeft gehad met zijn bank.

3) Banken in de lead. Het zijn in eerste instantie de banken die de mogelijkheid krijgen om slapende kluizen, in bijzijn van een deurwaarder of notaris, te openen. Het is ook de bank die de beslissing neemt om de kluis te openen en de inhoud over te maken aan de Deposito-en Consignatiekas.

4) Gratis dienstverlening door overheid. Wanneer de banken beslissen de inhoud naar de Deposito- en Consignatiekas - een dienst van de Schatkist - te sturen, wordt het bestaan van het dossier opgenomen in de database van de Deposito- en Consignatiekas, die door de betrokkenen  kan geconsulteerd worden. Dit is een gratis dienstverlening van de overheid : wie vermoedt dat hij - of diegenen waarvan hij erfgenaam is - slapende tegoeden heeft (rekeningen, verzekeringen, kluizen) kan op eenvoudige wijze en volledig gratis zijn lang vergeten rekeningen, spaarboekjes, effecten en kluizen terugvinden op de website www.slapenderekeningen.be of  www.comptesdormants.be.
Er bestaat ook een brochure die op vele plaatsen (gemeentelijke bibliotheken, …) beschikbaar is.

5) 30 jaar bewaring. De inhoud van de geopende kluizen wordt overgebracht naar DCK en wordt daar gedurende 30 jaar bewaard. Dat is in overeenstemming met de normale Belgische en internationale rechtsprincipes. Pas na  30 jaar wordt de Staat eigenaar van de inhoud. Deze 30 jaar begint te lopen op het moment dat een kluis slapend wordt, dus minstens 5 jaar nadat iemand er naar omgekeken heeft (en zoals hierboven toegelicht betekent “minstens 5 jaar” in praktijk vaak veel langer). Voor kluizen die nu al slapend zijn, begint de 30 jaar te lopen bij het van kracht worden van de wet.