De fiscale voordelen voor de eigen woning

le jeudi 12 décembre 2013 01:00 Antwoord in plenaire zitting Senaat

Het ontwerp van bijzondere wet tot herziening van de bijzondere financieringswet, dat volgende week in de plenaire vergadering van de Senaat zal worden besproken, en hopelijk definitief worden goedgekeurd, bepaalt dat de gewesten vanaf 1 juli 2014 exclusief bevoegd worden voor de fiscale voordelen voor de eigen woning. Dit omvat alle systemen die momenteel voor de lopende leningen bestaan, en dus niet alleen de woonbonus, maar ook het zogenaamde bouwsparen en het lange termijn sparen, voor zover dit natuurlijk op de eigen woning betrekking heeft. 

Vóór dat die overheveling van bevoegdheden in werking treedt, en dus vóór het einde van deze legislatuur, is de regering nog van plan om het belastingwetboek conform te maken aan de nieuwe Financieringswet. We willen dit doen om rechtszekerheid te creëren, in de eerste plaats voor de mensen, maar ook voor de administraties. Bij de overgang van de bevoegdheden, kan de fiscale regeling dan automatisch worden verder gezet zonder dat de gewesten verplicht zijn om hals over kop wetgevend op te treden. Dit wetsontwerp zal aan het parlement worden voorgelegd in de loop van de maand januari.

Indien het ontwerp van bijzondere wet tot herziening van de bijzondere financieringswet door de Senaat wordt aanvaard, zal de aftrek voor enige woning (woonbonus) vanaf aanslagjaar 2015 worden omgevormd in een evenwaardige belastingvermindering tegen het zogenaamde marginaal tarief. Alle andere voorwaarden en regels blijven daarbij gelden. 

“Het ontwerp van bijzondere wet impliceert ook dat voor de contracten die worden gesloten vanaf 1 januari 2015, de gewestelijke belastingvoordelen voor de eigen woning niet langer zullen kunnen worden verleend tegen het marginaal tarief. Een vast of proportioneel tarief zal wel mogelijk zijn. Het wordt in de eerste plaats overgelaten aan de gewesten.In het ontwerp van bijzondere wet is wel in een "vangnetbepaling" voorzien voor het geval de gewesten zich daarover niet zouden uitspreken voor die datum: in dat geval zal voor de contracten die worden gesloten vanaf 1 januari 2015 een uniform tarief van 45 % worden toegepast.