Hervorming spaarfiscaliteit

le mardi 17 décembre 2013 16:00 Q&A

Hoe werkt het fiscaal voordeel op het spaarboekje vandaag?

Vandaag geniet de belastingplichtige een fiscale vrijstelling op de eerste schijf van interest op het spaarboekje (tot 1880 euro). Dit fiscaal voordeel geldt enkel voor het klassieke spaarboekje, niet voor andere spaarproducten. Maar liefst 97% van de spaarders geniet dit fiscaal voordeel niet ten volle. Uitgaande van een gemiddelde interestvoet van 1,2% moet je immers minstens 157.000 euro spaargeld hebben om het fiscaal voordeel volledig in te vullen.

Wat stelt minister van Financiën Geens voor?

De minister stelt voor om het fiscaal voordeel op het spaarboekje integraal te behouden, maar de vrijstelling ook open te stellen voor andere spaarproducten. De opbrengsten op deze producten (zoals kasbon, staatsbon, obligatie, aandeel) worden vandaag tegen 25% belast (met uitzondering van volksleningkasbon waar tarief 15% bedraagt). Deze producten eveneens van belasting vrijstellen betekent een belangrijke belastingvermindering. Zo kan iedereen het fiscaal voordeel beter benutten.

Waarom doet de minister dit?

Deze maatregel is goed voor de spaarder en goed voor de economie. 1) voor alle spaarders betekent het een potentiële extra belastingvermindering. 2) economie: de Nationale Bank en het IMF bevelen aan om het spaarboekje en andere producten op dezelfde manier fiscaal te begunstigen. Zo kunnen de mensen er op gelijke voet voor kiezen om te sparen in vormen die de economie vlotter kunnen  financieren.  Deze discussie wordt reeds jaren gevoerd in België en de noodzaak aan het “activeren” van het spaargeld wordt breed erkend.

Waarom doet de minister dit nu?

De minister vindt het belangrijk dat deze maatregel voor de economie en spaarder niet langer wordt uitgesteld. Het IMF herhaalde op 16 december nog het belang om hier werk van te maken.

Wat verandert er ten opzichte van vandaag?

Het huidig fiscaal voordeel blijft behouden. Daarnaast wordt het verbreed tot andere spaarproducten (zoals oa. kasbons) en verhoogd (tot het tarief van 25%). Dit zou ingaan vanaf 2015 (aanslagjaar 2016). Voor het spaarboekje blijft het fiscaal voordeel aan de bron behouden. Voor de nieuwe producten (kasbon, obligatie ,…) kan het belastingvoordeel gerecupereerd worden via de aangifte.

Wat is daar zo interessant aan?

Ten eerste interessant omdat 97% van de mensen het huidig fiscaal voordeel niet ten volle benutten. Daarnaast bestaat de essentiële verandering erin dat de spaarder zijn vrijstelling van het spaarboekje - die hem slechts een belastingbesparing oplevert van 15 procent - zal kunnen vervangen of aanvullen met een vrijstelling ten aanzien van spaarproducten die belast worden tegen 25 procent. De vrijstelling wordt daardoor groter. De spaarder zal dus beduidend minder belasting betalen.

Wat als ik niet in andere producten wil beleggen?

Geen probleem. U blijft uw fiscaal voordeel op uw spaarboekje genieten tot 1880 euro interesten. U hoeft daarvoor niks te doen of mede te delen.

Wat als ik wel de nieuwe belastingvrijstelling wil genieten?

Dat kan. U hoeft voor uw spaarboekje niks aan te geven. Voor het recupereren van het belastingvoordeel op de nieuwe producten kan u op de belastingaangifte aangeven hoeveel inkomsten u fiscaal vrijgesteld wil zien. De roerende voorheffing blijft dus bevrijdend.

Tot hoe ver kan ik hierbij gaan?

Het huidig plafond van 1880 euro blijft behouden en geldt als een korf, of rugzakje. Binnen dat bedrag kiest u vrij hoe u de korf invult. 

Bij het aangeven van de inkomsten die u belastingvrij wil genieten, hoeft u enkel op eer te verklaren dat de som van de aangegeven inkomsten (uit andere producten) en de interesten die u belastingvrij uit spaarboekjes heeft genoten, het plafond van 1880 euro niet overschrijdt.

Hoeveel roerende inkomsten worden vrijgesteld van belastingen?

Het systeem wordt geleidelijk ingevoerd vanaf 2015 (aanslagjaar 2016), op een budgettair verantwoorde manier.

Kan ik meerdere spaarboekjes houden?

Uiteraard. Net als vandaag, kan u meerdere spaarboekjes aanhouden. Het fiscaal voordeel dat u op die spaarboekjes geniet, blijft begrensd tot de belasting op 1880 euro. Op het deel daarboven, geldt zoals vandaag een belastingtarief van 15%.

Hoeveel belastingvoordeel kan ik doen met de nieuwe maatregel?

Het maximaal belastingvoordeel van de aldus herdachte maatregel kan- eens de maatregel op kruissnelheid is- oplopen tot 470 Euro. Hieronder enkele scenario’s:

  • Een spaarder die op vandaag geen spaarboekje heeft, maar wel inkomsten uit andere spaarproducten voor minstens 1880 euro, zal een extra belastingvermindering van 470 Euro genieten.
  • Een spaarder met 50.000 euro op zijn spaarboekje (aan 1,2% rente) en 40.000 euro andere producten (met een gemiddelde intrest of dividend- rendement van bijvoorbeeld 3%), zal onder de nieuwe regeling 0 euro roerende voorheffing betalen (want 50.000*1,2% + 40.000*3% = 1800 < 1880), waar hij of zij bij de huidige regeling 300 euro roerende voorheffing betaalt (40.000*3%*25%).
  • Een spaarder die reeds 1880 euro aan rente-inkomsten uit spaargeld had, heeft in de huidige regeling n belastingvoordeel van 282 euro (15%*1880).  In de nieuwe regeling kan de spaarder de korf opvullen met andere rente- of dividendinkomsten die belast worden aan 25%. Iemand die dit volledig aanvult tot 1880 euro, ziet zijn belastingvoordeel stijgen tot 470 euro. Dit betekent een extra belastingvermindering van 188 euro.

Wat is dit niet?

Dit is geen aanzet tot vermogenskadaster. Dit is geen opstap naar nieuwe belastingen. De fiscus wil niet weten wat de mensen sparen, maar wil correct het nieuwe belastingvoordeel kunnen verrekenen.