Bankenunie

le jeudi 19 décembre 2013 12:00 Communiqués de presse

Een jaar na een akkoord over de eerste pijler van de bankenunie (eengemaakt toezicht) is er een akkoord over de tweede pijler (SRM): een eengemaakt resolutiemechanisme berustend op een eengemaakt resolutiefonds. Beide pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: een adequaat toezicht en efficiënte afwikkeling van banken wanneer het fout loopt.

België heeft steeds gepleit voor een efficiënte beslissingsprocedure en met dit akkoord is dit bereikt.

Bovendien gaat het om een eengemaakt fonds, ook al zal in een eerste fase het fonds nog bestaan uit nationale compartimenten. Om instemming van ieder te vinden, zal het fonds mede zijn grondslag vinden in een intergouvernementeel akkoord.

Met dit akkoord kunnen alvast de onderhandelingen met het EP worden aangevat. De volgende stap is de derde pijler van de Bankenunie, een eengemaakt desposito-garantiesysteem. Op dat vlak werd gisteren een belangrijke stap gerealiseerd met het akkoord tussen Raad en EP inzake de herziening van de depositogarantierichtlijn.

Minister Geens: “na lange en intensieve onderhandelingen, zijn we er in geslaagd een cruciale bouwsteen in de Europese Bankenunie af te werken. De vooruitgang die we op korte termijn hebben geboekt in Europa is ongezien. Het akkoord bevat verbeteringen inzake governance en voorziet in een synchrone inwerkingtreding van de SRM-verordening en het intergouvernementeel akkoord. Belgie heeft daar op aangedrongen. Een eengemaakt resolutiemechanisme berustend op een eengemaakt resolutiefonds zullen ons wapenen voor de toekomst”