Zuurstof voor zorginitiatieven

le jeudi 19 décembre 2013 09:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens heeft de btw-tarieven verlaagd voor initiatiefnemers die individuele woningen voor personen met een handicap bouwen én voor de bouw van assistentiewoningen die individueel verkocht worden maar binnen de groep van assistentiewoningen blijven. Vlaams minister Jo Vandeurzen zorgt op zijn beurt voor een erkenning op Vlaams niveau voor vennootschappen die woningen bouwen voor personen met een handicap.

“We worden geconfronteerd met de realiteit dat er meer en meer interesse is van initiatiefnemers uit de privésector om woningen voor personen met een beperking te bouwen. Daarom nemen we twee maatregelen”, aldus de ministers.

Wat de bouw van individuele woningen voor personen met een handicap betreft: de huidige btw-regelgeving voorziet in een gunstig tarief (6%) indien de woningen worden gebouwd door specifieke initiatiefnemers zoals gemeenten, OCMW’s, en erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, of indien woningcomplexen worden opgezet door een initiatiefnemer die een erkende voorziening beheert,  maar geldt niet voor initiatiefnemers zoals  coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk of voor vzw’s die woningcomplexen willen opzetten.

In samenwerking met Minister Vandeurzen wordt gezorgd voor de erkenning op Vlaams niveau van initiatiefnemers die wooninfrastructuur voor personen met een handicap willen opzetten, zodat de garantie kan worden gegeven dat de initiatieven wel degelijk  woningen omvatten die dienen voor personen met een handicap. Minister Geens liet hiervoor het KB van het btw-tarief aanpassen door de Ministerraad.

De erkenning op Vlaams niveau gebeurt via een Besluit van de Vlaamse Regering  (BVR). Voorwaarde voor erkenning is onder andere dat  de wooneenheden enkel ter beschikking mogen worden gesteld aan personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, en die een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning hebben.

Wat de bouw betreft van assistentiewoningen binnen een groep van assistentiewoningen, die nadien individueel verkocht worden: voor hen zal het btw-tarief via een administratieve beslissing van 17 oktober 2013 verlaagd worden naar 12%.

Sinds 1 januari 2013 trad het nieuwe Vlaamse besluit in voege waardoor wat vroeger gekend was onder de noemer “serviceflats” voortaan zou vervangen worden door “groep van assistentiewoningen”. Deze groepen van assistentiewoningen kunnen genieten van het verlaagd tarief. Door de omzendbrief kunnen nu ook assistentiewoningen die individueel verkocht worden, maar binnen een groep van assistentiewoningen blijven, van het verlaagd tarief genieten. Deze moeten wel aan een aantal duidelijk omschreven voorwaarden voldoen.