Volksleningen

le mardi 07 janvier 2014 16:00 Bericht

Waarom volksleningen?

Met de volksleningen wordt tegemoet gekomen aan een probleem dat we overal in Europa zien, namelijk dat KMO’s, bedrijven en vzw’s moeilijker kredieten krijgen van de banken. Een van de redenen is dat het voor kredietinstellingen moeilijker is geworden om geldmiddelen op lange termijn aan te trekken die zij op hun beurt kunnen aanwenden voor langetermijn financiering. Sinds de financiële crisis hebben de banken het moeilijker om deze basistaak te vervullen. Het is een probleem met repercussies voor de reële economie, want sociaaleconomische en maatschappelijke projecten krijgen moeilijker toegang tot leningen op lange termijn.

Wat is de volkslening?

Eerst en vooral: het betreft geen lening door de staat. Het betreft een bankenproduct, een financieel instrument waarmee spaarders aangemoedigd worden geld ter beschikking te stellen op langere termijn. Er zijn twee delen.
Enerzijds is er de kasbon of de termijndeposito, waarop de spaarder kan intekenen, voor minstens vijf jaar. Hierop geldt een roerende voorheffing van 15%. De lange termijn laat het de banken gemakkelijker toe om deze middelen, via hun balans en onder hun verantwoordelijkheid, uit te lenen aan de kredietnemer.
Anderzijds moeten de banken deze gelden ook effectief aanwenden voor leningen van minstens 7 jaar. 

Waarom kiezen voor volkslening ?

Enerzijds is er het fiscaal voordeel van 10 procentpunten voor zij die willen investeren in langetermijn producten. Dit geeft een voordeliger netto-rentevoet. Daarnaast kan men via de volkslening bijdragen aan de doelstelling van de regering om spaargelden makkelijker in te zetten voor de reële economie.

Verschil met gewone kasbon?

Technisch gezien volgt dit de zelfde lijnen. Toch zijn er aantal verschillen: er is enerzijds de verlaagde roerende voorheffing van 15%, anderzijds moet men minimum voor 5 jaar intekenen. Daarnaast weet diegene die erop in tekent, dat hij mee het spaargeld helpt activeren en op die manier de reële economie ondersteunt. Mensen die hier aan willen bijdragen, kunnen intekenen.

Is er een bescherming van de gelden?

Er is de depositogarantieregeling, net zoals de kasbon vandaag, tot 100.000 euro. Bij falen van de bank is er dus een gegarandeerde dekking tot 100.000 euro.

In welke projecten wordt er geïnvesteerd?

Een Koninklijk Besluit met de mogelijke projecten werd opgesteld. De gelden moeten worden aangewend voor socio-economische projecten (ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, hernieuwbare energie, …) en financiering voor KMO’ s. Er is een controlemechanisme voorzien: de banken zullen op jaarbasis aan de Nationale Bank moeten aantonen dat men de opgehaalde gelden in deze projecten investeert. Indien men dat niet doet, zullen zij de gederfde roerende voorheffing voor de staat moeten vergoeden.