Modernisering FOD Financiën

le lundi 20 janvier 2014 16:00 Communiqués de presse

De Minister van Financiën, Koen Geens, is tevreden met het succesvolle verloop van het overleg dat de FOD Financiën  met de vakorganisaties van Financiën over de modernisering van het departement. Dit overleg mondde op vrijdag 17 januari uit in de ondertekening door de 4 vakbonden van de protocollen waarin een sociaal begeleidingsplan werd afgesproken voor de toewijzing van de medewerkers aan de diensten. Daarbij zal elke medewerker kunnen kiezen voor de plaats van tewerkstelling en mits het beantwoorden aan bepaalde functievereisten, voor zijn toekomstige functie. Er is naar een evenwicht gezocht tussen de belangen van de werknemers en het belang van de organisatie door het personeel de keuze te laten van standplaats en functie inhoud, waarbij bepaalde spelregels van anciënniteit en functievereisten gelden. Er is ook voorrang voorzien voor wie vandaag reeds een bepaalde functie in een bepaalde plaats uitoefent. Aldus behoudt het departement de kennis en ervaring daar waar ze nodig zijn.

Het departement wenst met een reorganisatie van zijn medewerkers in grotere diensten en de concentratie van de dienstverlening in 182 gebouwen in 115 gemeenten het hoofd te bieden aan de personeelsbesparingen die de laatste jaren werden  opgelegd. Nochtans blijft de dienstverlening verzekerd als voorheen. Door tax on web en het groeiend aantal vooraf ingevulde aangiftes is de aangifteplicht aanzienlijk vereenvoudigd en is rechtstreeks contact met de kantoren minder vereist. Net als vroeger blijft de fiscus zitdagen organiseren in de gemeenten en in rusthuizen en belangrijke shoppingcentra.

Andere positieve gevolgen van de modernisering zijn dat de werkwijzen van de ambtenaren van Financiën aangepast werden aan de maatschappelijke evoluties waaronder  thuiswerk en vlottender arbeidsuren. Dit steeds rekening houdend met de eisen van de dienst en de te behalen resultaten. Verder wordt de groepering in groter gebouwen met de modernste nutsvoorziening en beter onthaalmogelijkheden als positieve evolutie erkend door de medewerkers en de belastingplichtigen.

Minister van Financiën Koen Geens: “De FOD Financiën is in volle verandering. Dit jaar werd met de 2de fase van de Coperfinhervorming een moderniseringstraject opgestart dat ingrijpt op alle niveaus van de organisatie. De FOD wil op die manier een antwoord blijven bieden aan de verwachtingen en de uitdagingen van onze samenleving. Ik ga voor een FOD Financiën die zal evolueren naar een meer gecentraliseerde en doelgroepgerichte organisatie, die hoog inzet op efficiëntie, effectiviteit en dienstverlening.”