Dexia

le mercredi 22 janvier 2014 16:30 Communiqués de presse

Zoals gisteren door Minister van Financiën Koen Geens aangegeven, werden contacten gelegd over het beloningsbeleid van Dexia. Na overleg met de CEO van Dexia, Karel De Boeck en in samenspraak met de Franse Minister van Financiën, Pierre Moscovici, zal Minister Geens het remuneratiecomité en de Raad van Bestuur van Dexia vragen om het beloningsbeleid van de leden van het Directiecomité te herbekijken. Deze oefening moet rekening houden met de terechte ethische gevoeligheid in de samenleving, met de strengere regels in de nieuwe bankenwet inzake beloningsbeleid bij banken die uitzonderlijke overheidssteun hebben genoten, en met de nood aan moedig talent om de verliezen voor de gemeenschap in de restbank maximaal te beperken.