Duw in de rug voor voedselbanken

le mercredi 22 janvier 2014 16:00 Bericht

Onlangs besliste Minister van Financiën Koen Geens de btw-behandeling van voedseldonaties te versoepelen. Tot voor kort moesten warenhuizen die voedseloverschotten schenken aan een voedselbank de btw die betaald werd bij aankoop van goederen en die zij aftrokken, terugstorten. Een vrijstelling van btw voor schenkingen aan voedselbanken werd niet toegelaten. Het vernietigen van goederen was met andere woorden voordeliger dan het wegschenken van goederen.

Om aan deze onlogische situatie tegemoet te komen heeft Minister van Financiën Geens zijn administratie de opdracht gegeven een omzendbrief uit te werken die de omstandigheden, modaliteiten en voorwaarden nader zal omschrijven waarbinnen de administratie geen btw meer zal eisen over de onttrekkingen die hiermee gepaard gaan. Concreet betekent dit dat de warenhuizen geen btw meer verschuldigd zijn bij schenkingen, waardoor het voor hen interessant wordt om goederen te schenken in plaats van goederen te vernietigen. De voorwaarde is natuurlijk ook dat deze voedingsmiddelen op hun beurt door de liefdadigheidsorganisaties gratis worden uitgedeeld onder de hulpbehoevenden in België.

Bij handelaars gaat 2,5 % van het voedsel verloren, bij producenten 1%. Op dit ogenblik wordt 60% van deze onverkoopbare voedingsmiddelen vernietigd. Voor de producent of voor de distributeur was dit tot nu toe de goedkoopste manier om zich te ontdoen van deze overstocks.

In 2012 hebben Belgische handelaars zo’n 2.457 ton voedsel geschonken aan de voedselbanken. Dit vertegenwoordigt slechts 15 % van het totale voedseloverschot. Eén van de factoren die een hindernis vormde was de btw. Met deze maatregel kwam de Minister tegemoet aan de bereidwilligheid van producenten en distributiebedrijven die onverkoopbare voedingswaren gratis willen schenken aan de minstbedeelden en gaf hij aan de Voedselbanken de kans om nog meer mensen te helpen met een groter aanbod.

Minister van Financiën Koen Geens: “Ik ben tevreden dat de Voedselbanken deze maatregel verwelkomen. Het feit dat voedsel weggooien voordeliger kon dan voedsel schenken aan zij die het nodig hebben, was een weinig duurzame situatie. Via een omzendbrief heb ik de situatie verduidelijkt. Ik hoop dat de beslissing goed doorsijpelt naar bedrijven en grootwarenhuizen en dat deze de donaties voor de voedselbanken de komende jaren kan aanwakkeren”