Fiscale regularisatie: update cijfers

le mercredi 22 janvier 2014 16:00 Communiqués de presse

De tweede regularisatieronde die op 15 juli 2013 werd afgerond, leverde voor de begroting 2013 een bedrag van 813 miljoen euro op, het begrotingsobjectief was 488 miljoen euro. Van deze ronde moeten nog 10.176 dossiers verwerkt worden, voor een aangegeven bedrag van 1,1 miljard euro. Dit kan naar schatting bijkomend 300 miljoen opleveren.

De derde fiscale regularisatieronde liep van 15 juli tot en met 31 december 2013. Tot die datum konden particulieren, bedrijven maar ook  rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, nog dossiers indienen. Op die manier kon men nog één keer gebruik maken van de mogelijkheid om op een correcte manier belastingen te betalen voor fiscale fraude uit het verleden.

Op 31 december 2013 waren er 6.185 regularisatiedossiers ingediend. Er werd voor een totaal bedrag van 2,285 miljard euro aangegeven. Een vijf honderdtal dossiers werden ingediend met een voorlopig aangegeven bedrag per rekening. Deze dossiers moeten volgens de wet vervolledigd worden binnen de zes maanden. Dit zal het aangegeven bedrag nog doen oplopen.  Deze dossiers dienen nu nog verwerkt te worden zodat de werkelijke ontvangsten pas later zullen blijken. Naar schatting kan dit nog minstens bijkomend 800 miljoen euro opleveren. Voor de derde ronde was het begrotingsobjectief 80 miljoen euro voor 2014.